« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Háje pro společnost CENTRAL GROUP Háje a. s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1146 zamerr pronajmu z rmc
Příloha usnesení č.1244/51/R/2022
MCP11/22/070488/OMP/ZB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br> oznamuje
<br> ve smyslu § 36,odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR
pronájmu pozemků v k.ú.Háje
<br> pozemek parc.č.826/7,ostatní plocha,zeleň
- výměra pozemku k pronájmu 376 m2
<br> pozemek parc.č.852/1,ostatní plocha,zeleň
- výměra pozemku k pronájmu 7,8 m2
<br> vlastnictví: hl.m.Praha,svěřená správa MČ Praha 11
k.ú.Háje,číslo listu vlastnictví 778
<br> účel: - výstavba provizorní vodovodní přípojky pro zařízení staveniště,rozvodů NN,horkovodních
přípojek,vodovodního řadu,kanalizační stoky,přeložky VO,přeložky VN a obnova stávající
<br> cyklostezky a komunikace pro IZS na pozemku parc.č.826/7 v k.ú.Háje
<br> - výstavba rozvodů NN na pozemku parc.č.852/1 v k.ú.Háje
<br> doba nájmu: určitá,od 15.02.2023 do 31.12.2024
<br> konkrétnímu zájemci: CENTRAL GROUP Háje a.s <.>,se sídlem Praha 4 – Nusle,Na Strži 65/1702 <,>
PSČ 140 00,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,spisová značka
<br> B 14343,IČO 28404831
<br> Záměr pronájmu byl schválen na 51.schůzi Rady městské části Praha 11
usnesením č.1244/51/R/2022 dne 01.12.2022 <.>
<br>
<br> Připomínky a náměty lze zasílat do 15 dnů ode dne vyvěšení <.>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit,a to písemně
na Odbor majetkoprávního,prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 11 <,>
Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Doba zveřejnění dle zákona je minimálně 15 dnů <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí Odboru majetkoprávního
<br>
<br> Příloha záměru

Načteno

edesky.cz/d/5807457


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz