« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 5J0 1396

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1150 Oznameni SSHMP 21872 22 ID 5944 1
Správa služeb
hlavního města Prahy
<br>
Kundratka 1951/19
<br> 180 00 Praha 8 - Libeň
<br>
<br>
<br>
FO-RD06-04 / verze 01 / 13.05.2021 Strana 1 z 1
<br>
<br>
<br>
Pan/paní
XXXXX XXXXXXXXX
<br> Nar.: XX.XX.XXXX
<br> Frostova 336/23
<br> 109 00 Praha-Petrovice
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum
SSHMP 21872 /2022 5944 Hylská/222 027 519 07.11.2022
<br>
<br> Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
(§ 19d odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br>
Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČ 70889660,Kundratka 19,Praha 8 <,>
(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vám,jakožto
provozovateli vozidla tovární značky Citroën,RZ: 5J01396,které bylo dne 4.listopadu 2022 a odstraněno na základě
ustanovení § 19d odst.2 zákona z veřejně přístupné komunikace Praha 11,Radimovická 1417/10
a odstaveno na odstavném parkovišti SSHMP ulice Ke Křížkám 2,Praha Dubeč (viz www.sshmp.cz) oznamuje,že si
jej můžete vyzvednout v pracovních dnech od 8:00 – 15:00 hod.Pro vyzvednutí vozidla je třeba na parkovišti předložit
platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo cestovní pas) společně s osvědčením o registraci
vyzvedávaného vozidla (dříve nazýváno jako OTP,TP).V případě zmocnění k vyzvednutí vozidla je třeba s uvedenými
doklady navíc ještě předložit plnou moc k vyzvednutí vozidla.Jestliže se osvědčení o registraci vozidla nachází uvnitř
vyzvedávaného vozidla,tak je třeba mít sebou klíče od tohoto vozidla <.>
<br>
Tímto Vás vyzýváme k vyzvednutí předmětného silničního vozidla z parkoviště a zaplacení pohledávky
za odtah a střežení vozidla na parkovišti.Nebude-li pohledávka uhrazena,bude vymáhána prostřednictvím příslušného
soudu.Výše ceny za odtah a střežení vozidla na parkovišti je stanovena nařízení
hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,které je přílohou usnesení Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013 <,>
a ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz