« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - záměr pronájmu části pozemku k.ú. Vysočany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_pronajmu_casti_pozemku_k.u._Vysocany.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
<br> oznamuje vesmyslušBóodst.1 zákona o hlavním městě Praze - zákon č.131/2000 Sb.v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> pronájmu části pozemku parc.č.1939/2,zeleň — ostatní plocha,o výměře 1,5 m2 dle zákresu ve snímku pozemkové mapy,který je přílohou tohoto záměru; pozemek je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m.Prahu,Katastrálním pracovištěm Praha,na listu vlastnictví č.715 pro k.ú.Vysočany,obec Praha,hl.m.Praha.Náj emcem je společnost LoBy,s.r.o <.>,IČO: 48041475,se sídlem Ciolkovského 847/7,161 00 Praha 6; účelem nájmu je umístění reklamní tabule,nájem je ujednáván na dobu určitou do 30.6.2023 <.>
<br> Odpovědná osoba: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX,pověřený vedením odboru správy majetku
<br> Doba zveřejnění: 15 dní V Praze dne - 2.12_ 2022 Otisk úředního razítka
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX starosta MC Praha X
<br> / / ó.\jSM./ Gomo
<br>,44? rek/omni ta'
<br>.V.7939/3
<br> 7 938/2
<br> %
<br> V.V \ 7939/7 7939/9
<br>.V.7939/6

Načteno

edesky.cz/d/5807428


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz