« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Lukešova, Vídeňská, Bohrova, Pasteurova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_405222120209130.pdf
PRE PREdistribuce,a.s <.>
<br> PRIde'isiribucc,a.s.<.> SvornusiíBlWIWa,150 90 Praha 5 M! Na l—řroudě 1492/4.100 05 Praha H) 162327 37 65 16 Poruchová !inka distribuce: 800 823 823 poruchyfžišprwřstribuccsvz,www.prčdísiribuce.cz
<br> OZNÁMENÍ () PŘERUŠENÍ non/wm ELEKTŘINY
<br> dle 5 25 odst.5 nikotin ř.458/2000 Sb.<.> tuergetický zákon,ve začni pozdějších změn
<br> [ důvmlů'prm'ádčni plánmia'ných prací na MHz/Leni distribuční musmvy 'Plšlidistríhuce,as.bude přerušena dodávka cicktřšny na adrese:
<br> 9:4."_*ŠFĚFi-„iin_fěešowčp— 152323 řóáfžsěÉ-ilx324_333Ě4Žz._.?.€443_.!6457 1646 <.>,<.> *.—347_1648,„164% „___FŘŽŠE.3.95! »!Ř5,2_z_f1_6_53x1.Ši54_»__i.fž"?.df>_03;3ŠÉQžJŘQ—ÍzšŘíšáaflfššřl169%?':_Y_í_šifviě$ká_:čs vary-_ ___—ŠQŠŽZZQŠSŽP 5.<.>.!tř!__'_il_'í$řl_"_W.?Šř?9!>í€?šaú$?živ)z?!!- Boha?? ŠÉ_'__!_634_9_1_Ě352_1.53_61 “"—3% i—Šůsg 1039 „HL—_ŠŽÉSŠ.$Í_!!'Í'?!'3ÍZŠĚYQŠŠMJŠŽŘ„_
<br> dne: 5.1.2023
<br> ud: 8.60 hod.do; „H,ÚQ hod <.>
<br> Dodávka cickiři'ny bude přerušena na iwzbymč nutnou dobu & obnovena bczpmsiřcdnč po ukončení plánovaných prací.Ve snaze— minim-alizmm duhu.piána-wuného přerušení může být dodávka elektřiny v průběhu tohoto časovém rozmezí anovcna & přerušena upakovanč <.>
<br> Dčkqicmc za pochopení <.>
<br> Prác_c SC soubiascm P'Ríšdístribuce.as.provádí:
<br> Hmm:.liěnargqSimilasrfoa._ __ _
<br> Jméno a příjmení pověřené nscpby: E_qýígslgý 'Staqšlav'
<br> AdfC—W __UfKFš—S'lsš'h" "ádmží 235/_1Řv_-1_'_£ř?_'?!_4_ ___.-.__ ""ťlťfbní 697%55985.„ „___ __ _____ ___________________ __ „___ __ ____ Datum-vystavení : Podpis a razí iko: / sumec" ginpmimbf“ UKléakáh 1 ro „lily © “nooo *: 1.5.4: <,>
<br> wax: 24147037.ke.ÝŠ.memo/35653 »Č'fwMKbl _ s
<br> \ „_íÍÍfŽ'ÍT <.>
<br> __ 22-12—2022.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/5807412

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz