« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Lukešova, Vídeňská, Bohrova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_405222120209210.pdf
PNRHÉ PREdistribuce,af.s <.>
<br> ?REdištššbucc,a.s.Svému-sš 319911'9a,150 90 Frána 5- B Na Hroudě 349214510005'Praha10 IČ: 27-37 65 16 Putúéhov'á linka distribuce: 7890 823 8237 mačhyášpredistribneeamiWWWpredístÉbuCes-z
<br> _ 7-5.<.>.<.>.<.> _ g.<.>.<.>.<.> _ _.____.:ml“*==—*-=řm'u'='"“=W“='—""'_"'T"""-“í OZNÁMENÍ () PŘERUŠENÍDODÁVKY ELEKTŘINY \; dle 5 259115; 5 ;ákgutč <.>,458/2900 Sb,-,energcfřeký zákón',Vězněúí pózdějších změn lí
<br> Z důyodů pravádění plánóvanýéhjprací na zařízm'í čistribuční soustavy PREdilstribuce,as <.>,bude přerušBna'dodávka elektřiny na adrese:-
<br> g-é Krč ul.Lnkýšaya čp; 1639,IMQ,1í_6427,71642,1í543?17648,161491 1650,algyídeňská č.pam $$$/MSP s naTS 331,0 microbial.ústav),al.;Bohrwa čp.1634,15-35,1636,1637,;638,1639 V _
<br> dne: 291%“ _ od: _8_._()(_)_ __ ______77hod'.do; __lítzgqúi ___“ hod <.>
<br> Dodávka elektřiny bude přerušena na nezbytně nutnoudobu & o'bnovemr bezprostředně pu ukončení plánovaných praci.Ve snaze minimalizbvat „doba plánovaného přerušení může být dodá-vka elektřiny v průběhu tohoto časového rózmezí ob_navena 111 přerušena opakovaně <.>
<br> Děkujeme“ za.pochopení <.>
<br> Mime se muhlascm PREdíslribuce,a.s.<.> provádí :—
<br> Fřfmar _Enstrgq.Brahagšfeo:
<br> Jméno a příjmení pověřené osoby: KohnquStamalmn „„ „„ „ Adresa:.šá.<.> lš£čs!séh9'nátlraží,<.> 228/13.lžmb=23„_ <.>,____ __ _ _
<br> Podpis/gi ' " ' ' iNERGO— * UHC-ském? alá <.>,<.> _ 14000.! 41x »
<br> mm:; 241470371? „ ' ' mi:/350553
<br> Wmssťíf'tm; „a?—mm;;
<br> Datum vystaveni-f;
<br> „___—„___—
<br>.Č_.<.> _ ".<.> 'WDS-itá-"n.é'_l5_řě-.h'_l._ _

Načteno

edesky.cz/d/5807411

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz