« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Žádost o OOP - k rukám Z. Novotné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

snimek_navrhu_PD-_ul._TICHE-_B_1_a_E_13.pdf
2022-11-30T15:43:14+0000
user_ts
<br>
2022-11-30T17:45:02+0100
XXXXXXXX XXXXX eXXXbXdXeXaXdXXXffbddXeXXXbaeXeeaXXXXeXf
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXXXXX XXXXX XaXXXddfXXXXXXXbXXXceXXeXXXfXXaXddaXcXeX
OOP-STANOVENI-_-ul._UK-TICHE-_omezeni_verejnosti-_nove_SDZ-_Trigema_Projekt_Branik_a.s.-2022.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br>
<br> Trigema Projekt Braník a.s.<.>
<br> ul.Bucharova 2641/14 <,>
<br> 158 00 Praha 5-Stodůlky
<br> IČ: 27875750
<br> DS: nevfbgc
<br> zastoupená ing.Barborou Pánkovou DiS
<br> Mezné 18
<br> 264 01 Sedlčany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn.Naše značka Vyřizuje/linka Praha
P4/456911/22/OŽPAD/NOVO/00436/OOP-DZ -093 Z.Novotná/26 11 92 263 30.11.2022
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4
<br>
Úřad městské části Prahy 4,odbor životního prostředí a dopravy,oddělení dopravy,jako příslušný
<br> silniční správní úřad na území správního obvodu Městské části Praha 4,příslušný dle § 124 odst.6 zák <.>
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) a podle ustanovení § 171 až § 174,zák.č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,( dále jen „správní řád“),na základě řízení o
<br> návrhu opatření obecné povahy,zahájené dne 27.09.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie
<br> ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy- odbor služby dopravní policie,Kongresová 2,140 21
<br> Praha 4,po písemném vyjádření ze dne 19.10.2022 pod čj: KRPA-338951-1/ČJ-2022-0000-DŽ <,>
<br>
<br> vydává
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,a
<br> novela vyhláškou č.84/2016 Sb <.>,v platném znění,kterou se provádí zákon o silničním provozu,na
<br> místní komunikaci opatření obecné povahy pro
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
na veřejné obslužné pozemní komunikaci,s názvem Tiché <,>
při ul.Ke Krči a ul.Vrbova,Branické náměstí,Praha 4-k.ú.Braník <.>
<br>
<br> Návrh úpravy- omezení veřejného provozu spočíval v následujícím rozsahu:
<br> - v osazení dvou ku...

Načteno

edesky.cz/d/5807410

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz