« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - výběrové řízení - zpracovatel/ka přestupků OSŘ OSA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39_-22_OSR_OSA.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br>
<br> Č.j.UMČP1 517792/2022
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Úřadu městské části Praha 1 podle ustanovení § 7 odst.3 zákona č <.>
312/2002 Sb <.>,o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
v y h l a š u j e výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka:
<br>
„referent/ka – zpracovatel/ka přestupků oddělení správního řízení Odboru
občansko správních agend“
<br>
Druh práce: referent/ka – zpracovatel/ka přestupků oddělení správního řízení Odboru
občansko správních agend Úřadu městské části Praha 1 <.>
<br> Místo výkonu práce: Praha 1 <.>
<br> Platové zařazení: 10.platová třída,podle nařízení vlády č.222/2010 Sb <.>,kterým se
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě,odměňování podle zákona č <.>
262/2006 Sb <.>,zákoník práce,a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě <.>
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou;
<br> Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťování výkonu přestupkové agendy
zejména na úseku veřejného pořádku,občanského soužití a ve věcech majetkových
v souladu se zákonem č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich <,>
zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,zákonem č.84/1990 Sb <.>,o právu
shromažďovacím,a souvisejícími <.>
<br> Zákonné předpoklady pro uzavření pracovního poměru: fyzická osoba,která je
státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k
právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro
výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br>
Další požadavky odpovídající správní činnosti:
<br>
 min.vyšší odborné vzdělání,nejlépe dosažené v oboru veřejná správa <,>
případně v oborech souvisejících <,>
<br>  znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
<br>  praxe ve veřejné správě výhodou <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5806639

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz