Praha 1

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha1.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18
110 00 Praha 1

Datová schránka: b4eb2my
E-mail: posta@praha1.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 06. 2023 Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 54/3, k.ú. Staré Město, SVJ Veleslavínova 54/3
09. 06. 2023 Záměr obce č. 9 -předzahrádka Skautský institut
09. 06. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SPOL 2023 - č. 2023/0124
09. 06. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.)
09. 06. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.)
09. 06. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.)
08. 06. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace OKD 2023 - č. 2023/0153
08. 06. 2023 049 - OOP ST PŘ
08. 06. 2023 051 - VV NOOP OOP ST
08. 06. 2023 226 - Jindřišská 16, DAP a.s.
08. 06. 2023 VŘ referent/ka OSI OSA
08. 06. 2023 080 - TV - Addicts - Opletalova - 22.06.2023
07. 06. 2023 163EX 14/60-33 PROSÍM O KONTROLU_Dražební vyhláška movité věci - zboží - 163 DD 3/23-33 - 12.07.2...
07. 06. 2023 205 - Černá 9, HOCHTIEF CZ a.s.
07. 06. 2023 Veřejná vyhláška
07. 06. 2023 Zveřejnění schválených rozpočtových opatření na internetových stránkách MČ P1
07. 06. 2023 163EX 14/60-32 Dražební vyhláška movité věci - vybavení - 163 DD 2/23-32, 12.07.2023, 10:00
07. 06. 2023 221 - Hybernská 8, Fa Podrazil
07. 06. 2023 209 - Černá 9, HOCHTIEF CZ a.s.
07. 06. 2023 041 - TV - VV - Francie - Velkopřevorské nám. - 14.07.2023
07. 06. 2023 079 - Matky v trapu - Národní - 23.06.-25.06.2023
07. 06. 2023 078 - TV - IWTV 4 - HN - 21.06.-28.06.2023
06. 06. 2023 oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06. 06. 2023 Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb., Samcova 2125/3
05. 06. 2023 VŘ referent/ka - kontrolor/ka živnostenského odboru
05. 06. 2023 VŘ referent/ka živnostenského odboru
05. 06. 2023 Oznámení - uzavření úřadu
05. 06. 2023 oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
05. 06. 2023 Závěrečný účet MČ P1 a výsl.hosp.ekonom.činnosti vč.Zprávy o výsledku přezkoumání hosp. za r. 2022
05. 06. 2023 Veřejná vyhláška
02. 06. 2023 oznámení o přerušení dodávky el.energie - Praha 1- Štěpánská II. část
02. 06. 2023 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: STAROMĚSTSKÁ BRÁNA
02. 06. 2023 077 - TV - Vlny - Černá - 16.06.-07.07.2023
02. 06. 2023 218EXD 8/23-3 Draž. vyhláška prodej mov.věci
02. 06. 2023 Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
02. 06. 2023 073 - ČT - Betlémské nám., 6.7.23
02. 06. 2023 170-U Lužického semináře 14, Střechy Vrňata, p. Vrňatová, tel: 606921930
01. 06. 2023 022 - Žádost o odsouhlasení parkovacích míst
01. 06. 2023 137EX 9908/22-39 Dražební vyhláška prodejem movitých věcí (OK DRAŽBY)
01. 06. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.)
01. 06. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.)
01. 06. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.)
01. 06. 2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.)
01. 06. 2023 Závěrečný účet MČ P1 a výsl.hosp.ekonom.činnosti vč.Zprávy o výsledku přezkoumání hosp. za r. 2022
01. 06. 2023 Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb., Dlouhá 715/38
31. 05. 2023 ODVOLÁNÍ - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: 3/405, Újezd 25 - Stavební úpravy objektu
31. 05. 2023 Veřejná vyhláška
31. 05. 2023 Žádost o vyvěšení na úřední desku
31. 05. 2023 Záměr rozšíření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 723/2, k. ú. SM, obec Praha (Masná 697/19)
31. 05. 2023 218EXD 7/23-3 Draž. vyhláška prodej mov.věci

XML