« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - VŘ referent/ka odd. služeb a informací OSA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38-22_OSI_OSA.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br>
<br> Č.j.UMČP1 323055/2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Tajemník Úřadu městské části Praha 1 podle ustanovení § 7 odst.3 zákona č <.>
312/2002 Sb <.>,o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
v y h l a š u j e výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníků:
<br>
referent - referentka
<br> Druh práce: referent/ka oddělení služeb a informací Odboru občansko správních
agend Úřadu městské části Praha 1 <.>
<br> Místo výkonu práce: Praha 1 <.>
<br> Platové zařazení: 8.platová třída,podle nařízení vlády č.222/2010 Sb <.>,kterým se
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě,odměňování podle zákona č <.>
262/2006 Sb <.>,zákoník práce,a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě <.>
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou <.>
<br> Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťování agendy vidimace a legalizace <,>
vydávání výpisů Czech POINT,informační servis.Jde o přepážkové pracoviště <.>
<br> Zákonné předpoklady pro uzavření pracovního poměru: fyzická osoba,která je
státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k
právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro
výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br>
Další požadavky odpovídající správní činnosti:
<br>  úplné střední vzdělání <,>
<br>  orientace v zákoně č.21/2006 Sb <.>,o ověřování,vítána <,>
<br>  aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ/NJ) <,>
<br>  znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
<br>  organizační a výborné komunikační schopnosti,flexibilita <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zájemce podá písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a) přesné označení výběrového řízení
b) jméno,příjmení a titul <,>
c) datum a místo narození <,>
d) státní přís...

Načteno

edesky.cz/d/5806638

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz