« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Rozhodnutí č. 1156/22/VH o prodloužení platnosti stavebního povolení a veřejná vyhláška - Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy prodlužuje platnost rozhodnutí o povolení odstranění vodního díla "Proskovice, propojení stávající kanalizace na sběrač D XIII".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1639.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.:
<br> Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> C.j.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> 1.6/8022/20349/2022/Bul
<br> 23.05.2022
~
<br> SMO/801070/22/OZP/Sýk
~
<br> S- SMO/292 04 5/22/OZP/ 10
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX X X X
<br> barbora.sykorova
<br> Datum: 30.11.2022
<br> vyvěšena dne : ' 2
sňata dne
<br> -12- 1011
<br> Mgr.XXXXX XXXXX
za správnost :
<br> souběžně zveřejněna na ínternetu
<br> ostrava.cz
<br> ‚JI i ‚I i I' ‚‚
smoves8327ab5a
<br> Statutární město Ostrava
<br> Prokešovo nám.1803/8
<br> 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
<br> IC 00845451
<br> prostřednictvím
<br> Ostravské vodárny a kanalizace a.s <.>
<br> Nádražní 28/3114
<br> 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
<br> IC 45193673
(DS)
<br> r
<br> ROZHODNUTI Č.1 1 56122NH
o prodloužení platnosti stavebního povolení a veřejná vyhláška <.>
<br> Výroková část
<br> iii iii II
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný
<br> vodoprávní úřad dle ust.§ 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle ust.§ 15 odst.5 zákona
<br> č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dle ust.§ 15
<br> odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> po provedeném vodoprávním řízeni dle ust.§ 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> prodlužuje
<br> žadateli,kterým je Statutární město Ostrava,Prokešovo náměstí 1803/8,702 00 Ostrava,IC
<br> 00845451,platnost rozhodnutí č.329/20/VH o povolení k nakládání s vodami,o povolení stavby
<br> vodního díla a změně dokončené stavby vodního dí...

Načteno

edesky.cz/d/5806469

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz