Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 03. 2023 Upozornění na odstávku elektřiny.
24. 03. 2023 Upozornění na odstávku elektřiny.
24. 03. 2023 Nabídka volného pracovního místa č. 15/2023     Druh práce pracovník/pracovnice oddělení živností - doba určitá Odbor magistrátu živnostenský úřad Termín pro podání přihlášky 11.04.2023
24. 03. 2023 I. Oznámení II. Usnesení č. 300/23/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí  a veřejná vyhláška ve věci zahájení vodoprávního řízení o povolení změny dokončenéí stavby vodního díla "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova".
24. 03. 2023 Rozhodnutí č. 270/23/VH o prodloužení platnosti stavebního povolení změny stavby vodního díla před dokončením a veřejná vyhláška ve věci "Rekonstrukce kanalizace v ul. Maroldova".
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení dočasném č. 6230/23 -  Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD, Ostrava - Pruba, Jih, Slezská, Moravská.
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení dočasném -  Oprava vodovodního přivaděče DN500, ul. Novoveská, Ostrava - Mariánské Hory - zm. 1.
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení dočasném č. 6209/23 ul. Horní - Zrychlování tramvajové trati, Město Ostrava, ul. Horní, doplnění protihl. clon.
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení dočasném č. 6208/23 ul. Družební -  Ostrava- Krásné Pole, Družební 682, NN, rekonstrukce nadzemního vedení.
23. 03. 2023 Oznámení statutárního města Ostravy o záměru města směnit v katastrální území: Moravská Ostrava, obec Ostrava,  Zastupitelstvo města dne 22. 3. 2023 usnesením č. 0222/ZM2226/6 rozhodlo o záměru města směnit nemovité věci a to: -      část pozemku parc.č. 3463/3, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 49 m2, která je dle geometrického plánu č. 6408-228/2022 oddělena a označena jako díl a),  část pozemku parc.č. 3463/44, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu č. 6408-228/2022 oddělena a označena jako díl e), oba díly sloučené a dle téhož geometrického plánu nově označené jako pozemek parc.č. 3463/99, ost. plocha, jiná plocha; -      část pozemku parc.č. 3463/3, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 164 m2, která je dle geometrického plánu č. 6408-228/2022 oddělena a označena jako díl b), -      část pozemku parc.č. 3463/44, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 47 m2, která je dle geometrického plánu č. 6408-228/2022 oddělena a označena jako díl f), oba díly slo
23. 03. 2023 Oznámení statutárního města Ostravy o záměru města prodat v katastrální území: Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, lokalita: ul. Bulharská. Zastupitelstvo města dne 22. 3. 2023 usnesením č. 0222/ZM2226 rozhodlo o záměru města prodat  pozemky a to: parc. č. 1698/17 parc. č. 1701/9 parc. č. 1717/4 parc. č. 1717/12 parc. č. 1719/7 parc. č. 1719/8 parc. č. 1719/43 parc. č. 1719/44 parc. č. 1760/3 parc. č. 2137/15 parc. č. 2137/19 parc. č. 2137/20 parc. č. 2137/24 parc. č. 2137/25 parc. č. 2137/26 parc. č. 2137/29 parc. č. 2137/31 parc. č. 2137/43 parc. č. 2137/45 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
23. 03. 2023 Oznámení statutárního města Ostravy o záměru města darovat v katastrální území: Moravská Ostrava, obec Ostrava, vlastník: Statutární město Ostrava, lokalita: ul. Dr. Malého x Gajdošova Zastupitelstvo města dne 22. 3. 2023 usnesením č. 0220/ZM2226/6 rozhodlo: v bodu 2) o záměru města darovat část pozemku a to: část pozemku parc.č. 2919/4, o výměře 190m2 ,    dle zákresu v situačním plánu, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
23. 03. 2023 Oznámení statutárního města Ostravy o záměru města prodat v katastrální území: Poruba, obec Ostrava, vlastník: Statutární město Ostrava, lokalita: ul. Bulharská. Zastupitelstvo města dne 22. 3. 2023 usnesením č. 0229/ZM2226/6 rozhodlo: v bodu 1) o záměru města prodat část pozemku a to: část pozemku parc.č. 1083/1, o výměře 33m2 ,  v bodu 2) o záměru města prodat část pozemku a to: část pozemku parc. č. 1083/1,  o výměře 13m2 , dle zákresu v situačním plánu, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
23. 03. 2023 Dotační program Tvoříme prostor - statutární město Ostrava vyhlašuje dotační program s názvem Tvoříme prostor pro období 2023-2024.
23. 03. 2023 Program poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 1.11.2023 do 30.4.20223.
23. 03. 2023 Oznámení - Zahájení územního řízení  ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby „FIS_FTTH_CZ_2757_70301_0303_Ostrava_Mirova_Osada"  na pozemcích parc. č. st. 215, parc. č. 393/11, 393/12, 393/13, 393/14, 393/15, 396/54, 396/55, 396/56, 396/57, 396/58, 396/59, 396/60, 397/2, 399/68, 399/70, 399/72, 399/76, 399/79, 495/1, 495/6 v katastrálním území Heřmanice, parc. č. 412/1 v katastrálním území Muglinov, parc. č. 1996, 2014, 2015, 2016/1, 2017/1, 2024/1, 2024/2, 2024/4, 2027, 2031, 2036/1, 2039, 2046/1, 2047, 2048, 2052/3, 2052/4, 2076/1, 2083, 2212, 2395/1, 2395/17, 2442/2, 2447/2, 2449, 2456/1, 2461/1, 2461/2, 2478/2, 2478/3, 2479, 2480, 2482/1, 2483, 2484, 2485, 2493/1, 2511, 2512, 2514, 2526/1, 2540, 2541/1, 2541/3, 2549, 2551, 5033/1, 5034, 5035, 5036, 5043, 5044, 5048, 5055/1, 5056, 5057, 5058, 5072, 5073, 5074, 5078/1, 5081/1, 5082, 5084/1, 5127, 5128, 5143, 5145/1, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150/1, 5151, 5152, 5153, 5176, 5178, 5179, 5180, 5181, 5185, 5187, 5623/7, 5630, 5631,
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Úprava provozu na místních  komunikacích ul. Zámostní, Sazečská, Vilová, Jeronýmova, Dobrovolského, Keltičkova, Na Baranovci a silnicích ul. Michálkovická, Těšínská v k.ú. Slezská Ostrava - Příkaz o dopravním značení č. 7/2023 - dočasné dopravní značení.
23. 03. 2023 Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0211/ZM2226/6 ze dne 22.3.2023 výběrové řízení na poskytování peněžitých prostředků z výnosu daní z hazardních her (Loterie) pro rok 2023 na podporu sociálních služeb a souvisejících aktivit: A. Zlepšování životních podmínek seniorů, osob se zdravotním postižením a osob bez přístřeší B. Zlepšování materiálně technického vybavení sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence.
23. 03. 2023 Oznámení statutárního města Ostravy o záměru města směnit v katastrální území: Hošťálkovice, obec Ostrava, vlastník: Statutární město Ostrava, lokalita: ul. Petřkovická. Zastupitelstvo města dne 22. 3. 2023 usnesením č. 0180/ZM2226/65 rozhodlo: v bodu 2) o záměru města směnit části nemovitých věcí a to: část pozemku parc.č. 1945/12, orná půda, o výměře 52m2 , oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1945/50, orná půda ve vlastnictví SMO, svěřena MOb Hošťálkovice - předmět směny č. 1 za část pozemku parc. č. 1940/2, zahrada, o výměře 87m2 , oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1940/3, ost. plocha , jiná plocha, ve vlastnictví fyzické osoby - předmět směny č.2 dle zákresu v situačním plánu, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
23. 03. 2023 Oznámení statutárního města Ostravy o záměru města vložit v katastrální území: Vítkovice, obec Ostrava, vlastník: Statutární město Ostrava, lokalita: ul. Mírová. Zastupitelstvo města dne 22. 3. 2023 usnesením č. 0024/ZM2226/6 rozhodlo: v bodu 2) o záměru města vložit nemovitou věc včetně součástí a příslušenství do základního kapitálu společnosti: Dopravní podnik Ostrava a.s., formou nepeněžitého vkladu, a to: pozemek parc. č. 822, jehož součástí je stavba bez čp/če dle zákresu v situačním plánu, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
22. 03. 2023 "Ředitel školy 2023" - kritéria pro podání návrhů na ocenění.
22. 03. 2023 Žádost o vyhlášení popisu věci na úřední desce.
22. 03. 2023 Oznámení statutárního města Ostravy o záměru pronájmu v katastrální území: Muglinov, obec Ostrava, vlastník: Statutární město Ostrava, lokalita: ul. Betonářská. Rada města rozhodla dne 21. 3. 2023 usnesením č. 01059/RM2226/21, bod 2) o záměru města pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava a to: část pozemku p. p. č. 414/7, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 34,17m2  část pozemku p. p. č. 414/24, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 18,09m2  část pozemku p. p. č. 414/28, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 87,77m2 , dle zákresu v situačním plánu, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
22. 03. 2023 Oznámení statutárního města Ostravy o záměru pronájmu v katastrální území: Koblov, obec Ostrava, vlastník: Statutární město Ostrava, lokalita: ul. Koblovská. Rada města rozhodla dne 21. 3. 2023 usnesením č. 01059/RM2226/21, bod 1) o záměru města pronajmout část pozemků , parc. č. 2023/12, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 4,50m2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, dle zákresu v situačním plánu, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
22. 03. 2023 Oznámení statutárního města Ostravy o záměru výpůjčky v katastrální území: Nová Bělá, obec Ostrava a Hrabová, obec Ostrava, vlastník: Statutární město Ostrava, lokalita: ul. Místecká. Rada města rozhodla dne 21. 3. 2023 usnesením č. 01059/RM2226/21, bod 3) o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava a to: část pozemku parc. č. 1060/3, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 51m2 , v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava část pozemku parc. č. 244/4, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 46m2  část pozemku parc. č. 3134/6, ost. plocha - silnice, o výměře 40m2  část pozemku parc. č. 3139/5, ost. plocha - silnice, o výměře 11m2  všechny v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle zákresu v situačním plánu, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
22. 03. 2023 Číslo výběrového řízení                                    24/2023 Druh práce vedoucí odboru sportu Odbor magistrátu sportu Termín pro podání přihlášky 6.4.2023
22. 03. 2023 Usnesení - Dražební vyhláška  o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba proti povinnému: Liduše Rovnaníková, bytem Ostrava.
22. 03. 2023 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru pronájmu v katastrálním území: Moravská Ostrava, obec Ostrava. Lokalita: ulice Muglinovská, druh nemovitosti: část pozemku parc.č. 3725, o výměře 94m 2 , vlastník: Statutární město Ostrava.O záměru obce pronajmout část pozemku rozhodla rada města usnesením č. 01042/RM2226/21 ze dne 21. 3. 2023. Oznámení je zveřejněno v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
21. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy č.  T 11/2023 - ul. U Hrůbků, Říční, Ostrava - Zábřeh.
21. 03. 2023 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, povinný: Equicore Ostrava, s.r.o., ses ídlem Ostrava Kunčice.
20. 03. 2023 Číslo výběrového řízení                                    23/2023 Druh práce dopravní přestupky v bodovém systému, evidence bodového hodnocení řidičů Odbor magistrátu dopravně správních činností Termín pro podání přihlášky 5.4.2023
20. 03. 2023 Oznámení - Zahájení společného územního řízení a stavebního řízení ve věci vydání rozhodnutí  o umístění a povolení stavby „Nové sídlo střediska IP systému v Ostravě Svinově" na pozemcích parc. č. 1616, 1618/3, 1618/4, 1641/1, 1641/5, 1642, 1643/1, 1911/1, 1912/1, 1913/2, 1913/228 vše v katastrálním území Svinov.
20. 03. 2023 Oznámení - Zahájení územního řízení o vydání rozhodnutí ve věci umístění stavby „SEK - Propoj optické sítě ul. Opavská, Ostrava - Poruba" na pozemcích parc. č. 43776/31, 3776/38, 3776/40, 3776/56, 3776/57, 4408/1, 4408/99, 4408/177 vše v katastrálním území Poruba - sever a 4420, 4489/1, 4489/4, 4489/6, vše v k. ú. Pustkovec.
20. 03. 2023 Usnesení - Dražební vyhláška  o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba proti povinnému: Roman Baláž, za účasti manželky povinného Soňa Balážová, bytem Ostrava.
20. 03. 2023 Dražební vyhláška  o nařízení elektronické dražby nemovité věcí proti povinnému: Tomáš Lindovský, bytem Jilemnice.
20. 03. 2023 Rozhodnutí č. 19/2023 o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 140/2018 ve věci umístění stavby "Úprava odvodnění vodoteče Mlýnka" na pozemcích parc. č. 1118/2, 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1120/1, 1120/2, 1121/2, 1123, 1124, 1125, 2407/2, 2439/3, 2440/1, 2445, 2446, 2449/1, 2449/3, 2452/1 v katastrálním území Svinov.
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6210/23/Stará Ves nad Ondřejnicí v souvislosti s akcí: „Silnice 111/4804 - rekonstrukce mostu ev. č. 4804-3 přes řeku Odru v Košatce nad Odrou".
17. 03. 2023 Dražební vyhláška (opakovaná) - opětovná dražba movitých věcí povinné: Jana Horvathová, bytem Ostrava.
17. 03. 2023 Oznámení - Zahájení územního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby „FIS_FTTH_CZ_2926_70701_ 0140_ Ostrava_ Poruba_ Jih_ 2" na pozemcích parc. č. 495, 497/1, 507/1, 508/1, 518, 529, 530, 536, 538, 539, 544, 550/1, 560, 561, 566, 570, 575, 576, 584, 588, 598/1, 599/1, 607/1, 624, 629, 640, 641, 646/6, 646/7, 646/8, 646/9, 646/18, 648, 658, 663, 665, 675, 693, 704, 705/1, 716/1, 717, 805, 810/1, 810/3, 817, 818, 823/1, 838, 839, 840, 850, 851, 860, 890/l, 891, 892, 893/1, 895/5, 898/1, 898/7, 898/8, 898/9, 898/10, 2990, vše v katastrálním území Poruba.
17. 03. 2023 Dražební vyhláška (opakovaná) - opětovná dražba movitých věcí povinného: Jaroslav Zapletal, bytem Ostrava.
16. 03. 2023 Nabídka volného pracovního místa č. 14/2023     Druh práce sociální pracovník/pracovnice - doba určitá Odbor magistrátu sociálních věcí a zdravotnictví Termín pro podání přihlášky 10.04.2023
16. 03. 2023 Nabídka volného pracovního místa č. 13/2023     Druh práce výkon silničního správního úřadu a koncepce dopravy - doba určitá Odbor magistrátu dopravy Termín pro podání přihlášky 05.04.2023
16. 03. 2023 Rozhodnutí č. 15/2023 o prodloužení platnosti společného povolení č. 10/2021 pro stavební záměr „Bytové domy Ostrava-Hrabůvka, ul. Slezská" na pozemcích pare. č. 241/4, 270/2, 270/14, 270/18, 270/25, 1014, 1015, vše v katastrálním území Hrabůvka.
16. 03. 2023 I. OznámeníII. Usnesení č.276/23/VHIII. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška o povolení změny dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Edisonova".
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6129/23/Vratimov.
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 5/2023.
16. 03. 2023 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru pronájmu v katastrálním území: Zábřeh nad Odrou, Vítkovice, Hrabůvka, Koblov, Polanka nad Odrou, Krásné Pole. Lokalita: Ostrava, druh nemovitosti: Vodohospodářské stavby, vlastník: Statutární město OstravaO záměru obce pronajmout vodohospodářské stavby a pozemky rozhodla rada města usnesením č. 01007/RM2226/20 ze dne 14. 3. 2023. Oznámení je zveřejněno v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
15. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy č. 5/2023 z důvodu konání akce: „"Motoristický podnik VALAŠSKÁ RALLY 2023 -rychlostní zkouška VÍTKOVICE".
15. 03. 2023 Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru pronájmu v katastrální území: Moravská Ostrava, obec Ostrava, vlastník: Statutární město Ostrava.Rada města rozhodla dne 14. 3. 2023 usnesením č. 01027/RM2226/20 o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v situačním plánu, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
15. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Silnice 11/478 - rekonstrukce mostu ev. č. 478.-008 přes Odru na ul. Na Lukách v Ostravě - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6207/23 ul. Na Lukách.

XML