Město Ostrava

Okresní město
Okres Ostrava

http://ostrava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

Datová schránka: 5zubv7w
E-mail: info@ostrava.cz, posta@ostrava.cz, esmo@ostrava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6134/22/ - ul. Dobroslavická - "Oprava povrchu sil. III/46614 ul. Dobroslavické, Ostrava-Plesná".
15. 08. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s akcí "Motorkářů Road Cirkus - noční sprint" na místní komunikaci I. tř. ul. Horní v Ostravě-Dubině.
15. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 39/2020 ve věci "CTP Administrativní objekt na náměstí Republiky, Ostrava, 2. fáze" na pozemcích parc. č. 2625/2, 2627/4, 2635/1, 2635/2, 2635/69, 2635/76, 2635/80, 2635/83, 2637, 2727/1, 2727/35, 2727/37, 2727/40, 2727/41, 2727/42, 2727/44, 3626/2 v k. ú. Moravská Ostrava.
15. 08. 2022 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Lucie Bradáčová, Ostrava-Přívoz.
15. 08. 2022 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba proti povinnému: SVASTAV s.r.o., Orlová.
15. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2022ÚMOb Nová Ves Druh práce samostatný referent společné státní správy a samosprávy Termín pro podání přihlášky 29. 8. 2022 do 9:00 hodin
15. 08. 2022 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Daniela Stuchlíková, Ostrava-Moravská Ostrava.
12. 08. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060851109 dne 2. 09. 2022 od 07:30 do 12:30  hodin. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:Ostrava (okres Ostrava-město)- městská část Ostrava-Jih- část obce Dubina         Horní: č. o. 65akat. území Dubina u Ostravy (kód 798894): parcelní č. 101/1
12. 08. 2022 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Ladislav Lavička, Ostrava-Poruba.
12. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11550- Výstavní -  "Zákaz odbočení vlevo do ul. Sevčenkovy z ul. Výstavní v Ostravě — Vítkovicích".
12. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11549 - ul. Svornosti - "Vyhrazené parkovací místo v ul. Svornosti v Ostravě - Zábřehu".
12. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11551 - ul. 28. října -  "Cyklointegrace v ul. 28. října v Ostravě - úsek podél Kulturního domu".
12. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 11552 - ul. Výškovická - "Cyklistický pruh a podélné parkování v ul. Výškovické v úseku Proskovická - smyčka".
12. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6137/22/ - ul. Vřesinská / Nad Porubkou - "Zažít Porubu jinak".
12. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6136/22/ - ul. Proskovická - "REKO Ostrava - Vyškovice, 1. etapa, 2. část".
11. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6135/22 - ul.  28. října x na Karolině x Nádražní - "Výměna kolejnic na ulici 28. října v křižovatce s ul. Na Karolině v Mor. Ostravy".
11. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6133/22 - ul. Janovská - "Oprava AZ Polanka střed, ul. Janovská, Ostrava".
11. 08. 2022 Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru pronájmu v katastrálních územích: Moravská Ostrava, obec Ostrava,  vlastník: Statutární město Ostrava. Rada města usnesením č. 10052/RM1822/157 dne 9. 8. 2022 rozhodla o záměru města pronajmout pozemky:− parc. č. 2070/45 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1,− parc. č. 2070/46 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2,− parc. č. 2070/49 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3,− parc. č. 2635/67 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4,a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
11. 08. 2022 Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva města Ostravy.
11. 08. 2022 Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Zbyslavice.
11. 08. 2022 Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Vřesina.
11. 08. 2022 Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Velká Polom.
11. 08. 2022 Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
11. 08. 2022 Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Olbramice. 
11. 08. 2022 Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Horní Lhota.
11. 08. 2022 Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva obce Dolní Lhota.
10. 08. 2022 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku proti povinnému: Martin Wrubel, Ostrava-Přívoz.
10. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na místních komunikacích III. tř., ul. U Pramenů, Za Ještěrkou, Majovského, Na Okraji, Klaklova, Lejskova, Mezní a dále na sil.č. II/479, ul. Těšínská, v Ostravě – Bartovicích za účelem realizace stavby pod názvem: „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Bartovice - 2. část“.  
10. 08. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení ve věci "IVC Ostrava Jih - rozšíření technického zázemí HZS" na pozemcích parc. č. 567/2, 578/2, 578/3, 579, 582, 1653/1, 1653/8, 1653/10, 1653/19, 1653/32, 1653/34, 1653/43, 1736/1, 1736/3, 1736/4   v k. ú. Nová Bělá.
10. 08. 2022 Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru pronájmu v katastrálním území: Poruba - sever, obec Ostrava, Iokalita: ul. Slavíkova x ul. Finanční , vlastník: Statutární město Ostrava Rada města dne 9. 8. 2022 usnesením č. 10106/RM1822/157, bod 1) rozhodla o záměru města pronajmout část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: - část pozemku parc. č. 2001/6, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 627,47 m2 - část pozemku parc. č. 2001/8, orná půda, o výměře 1 105, 85 m2oba v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
10. 08. 2022 Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru výpůjčky v katastrálním území: Poruba - sever, obec Ostrava, Iokalita: ul. Slavíkova x ul. Finanční , vlastník: Statutární město Ostrava Rada města dne 9. 8. 2022 usnesením č. 10106/RM1822/157, bod 2) rozhodla o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: - parc, č. 2030, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 4,03 m2v k. ú. Poruba - sever, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 tohoto zveřejnění, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
10. 08. 2022 Informace o oznámení záměru "Rezidenční komplex Ostravské zahrady" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací naleznete na stránkách informačního systému E.I.A.
10. 08. 2022 Veřejná vyhláška  - oznámení o uložení písemnosti na jméno: Petra Balázsová , bytem Ostrava.
10. 08. 2022 Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru pronájmu v katastrálním území: Vyškovice u Ostravy, obec Ostrava, Iokalita: ul. Proskovická, vlastník: Statutární město Ostrava Rada města dne 9. 8. 2022 usnesením č. 10064/RM1822/157, bod 2) rozhodla o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: - parc. č. 793/165, ost. plocha - ost. komunikace, výměře 42 m2- parc, č. 885/8, orná půda, o výměře 35 m2- parc. č. 884/6, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 9 m2, - parc. č. 793/378, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 295 m2 vše v k.ú. Vyškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku,  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
10. 08. 2022 Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru výpůjčky v katastrálním území: Nová Bělá, obec Ostrava, Iokalita: ul. Kaminského, vlastník: Statutární město Ostrava Rada města dne 9. 8. 2022 usnesením č. 10077/RM1822/157, bod 2) rozhodla o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to:- parc, č. 567/2, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 22 m2- parc. č. 1736/1, ost. plocha - ost. komunikace, výměře 3,20 m2v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 tohoto zveřejnění, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
09. 08. 2022 Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru pronájmu v katastrálním území: Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava lokalita: U Hrůbků vlastník: statutární město Ostrava. Rada města dne 9. 8. 2022 usnesením č. 10064/RM1822/157, bod 1) rozhodla o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. p. p. č. 522, ost. plocha - silnice, o výměře 53 m2, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle nákresu ve snímku, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
09. 08. 2022 Oznámení statutárního města Ostrava o záměru pronájmu v katastrálním území:    Pustkovec, obec Ostrava vlastník:                           Statutární město Ostrava Rada města rozhodla dne 09.08.2022 usnesením č. 10060/RM1822/157 o záměru města pronajmout části pozemků parc. č. 4625/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 15,3 m2, a to část označenou jako („A“) o výměře 1,2 m2 a část označenou jako („B“) o výměře 14,1 m2,  a dále parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 18,8 m2, a to část označenou jako („A“) o výměře 15,6 m2,, část označenou jako („B“) o výměře 2,7 m2 a část označenou jako („C“) o výměře 0,5 m2, oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, vše podle zákresu ve snímku, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.
09. 08. 2022 Oznámení o výsledku losování pro označení hlasovacích lístků kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, VO č. 70 se sídlem Ostrava-město.
08. 08. 2022 Číslo výběrového řízení                                   22/2022 Druh práce agenda obchodních společností - doba určitá Odbor magistrátu financí a rozpočtu Termín pro podání přihlášky 25.08.2022
08. 08. 2022 Rozhodnutí - Výroková část - Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu rozhodl na požádání účastníka řízení, kterým je právnická osoba BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČ 260193 88, se sídlem Chemická 2039/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části Územního rozhodnutí č. 48/2022, ve věci: umístění stavby „S/001/20 - Rozšíření portfolia výroby speciálních aminů pro průmyslové aplikace" na pozemcích parc. č. 355/32, 355/35, 355/74, 402/3, 2806, 2807, 2808, 2809 vše v katastrálním území Mariánské Hory (dále jen „stavba" nebo též „záměr"). 
08. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice I/59 Ostrava - Radvanice.
08. 08. 2022 Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce pro nedobrovolnou dražbu č. B1/8/2022 - Administrativní budova (školící centrum) Ostrava - Poruba
08. 08. 2022 Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba proti povinné: Ivana Hlubková, Ostravy - Hrabůvka. 
08. 08. 2022 Usnesení - dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Vlasta Bednářová bytem Ostrava - Hrabůvka.
05. 08. 2022 Rozhodnutí - registrace přihlášky volební strany s názvem "PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty".
05. 08. 2022 Rozhodnutí - registrace přihlášky volební strany s názvem "OSTRAVSKÁ LEVICE - sdružení KSČM a nezávislých kandidátů: Za VODÁRENSTVÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA, ne cizinců; Za LEVNOU MHD - měsíční jízdenka 100 Kč, školáci zdarma, senioři zdarma na občanku; Proti PŘEDRAŽENÉ KONCERTNÍ HALE ZA 5 MILIARD KČ; Za mošnovské letiště BEZ CIZÍCH VOJENSKÝCH ZÁKLADEN!".
05. 08. 2022 Rozhodnutí - registrace přihlášky volební strany s názvem "Svoboda a přímá demokracie (SPD)".
05. 08. 2022 Rozhodnutí - registrace přihlášky volební strany s názvem "Slezská lidem".
05. 08. 2022 Rozhodnutí - registrace přihlášky volební strany s názvem "Ostravak".
05. 08. 2022 Rozhodnutí - registrace přihlášky volební strany s názvem "Koalice SPOLU (Občanská demokratická strana, KDU-ČSL, TOP 09)".

XML