« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - I. Oznámení II. Usnesení č. 1167/22/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška o prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Novinářská".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1638.pdf
Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: C.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum: 1.6/8022/22937/2022/Rek 16.06.2022 ~ SMO/8 0 6424/22/OZP/Záp S- SMO/3 61062/22/OŽP/5 Ing.XXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX eva.zapalkova@ostrava.cz XX.12.2022 I.Oznámení II.Usnesení č.1167/22NH Ili.Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška.I.OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení III I!'' i I' i iii smoves8327b81 d Statutární město Ostrava v (IC 008455451) prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s.(IC 45193673) Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava ‚‚ III Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí písemnost ev.Č.: `` 'JÝ vyvěšena dne sňata dne Mgr.Jakub Vané ~c za spravnost - 2 -12-2üZ? ~ souběžně zveřejněna na internetu Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle § 115 odst.1 zákona Č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dle § 112 a § 115 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,že na návrh žadatele,kterým je Statutární město Ostrava,Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava,IC 00845451,zastoupeného na základě piné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s <.>,se sídlem Nádražní 28/3114,729 71 Ostrava-Moravská Ostrava,IC 45193673,bylo zahájeno vodoprávní řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul.Novinářská" dle § 115 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdě...

Načteno

edesky.cz/d/5806468

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz