« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Číslo výběrového řízení                                    82/2022 Druh práce specialista/specialistka vodního hospodářství Odbor magistrátu ochrany životního prostředí Termín pro podání přihlášky 22.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1637.pdf
173
Statutární město Ostrava
magistrát
<br> III liliU 11111111 iliiilililliiliii Ii! 1111111 I lilii
=mo,es83z,oaz <,>
<br> snoifo? 4'6'7/22,'‚L
<br> Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu města Ostravy č.82/2022
<br> Druh práce:
<br> Popis pracovní činnosti:
<br> Odbor magistrátu:
<br> Místo výkonu práce:
<br> specialista/specialistka vodního hospodářství
<br> vydávání správních aktů včetně rozhodnutí podle vodního zákona <,>
<br> stavebního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích; výkon kontrolní
<br> činnosti a přestupková řízení
<br> ochrany životního prostředí
<br> území statutárního města Ostravy
<br> Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt
- dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu — směr
<br> vodohospodářský,stavební nebo environmentální inženýrství
<br> Jiné požadavky: orientace v následujících zákonech: č.254/2001 Sb <.>,274/2001 Sb.<,>
183/2006 Sb <.>,500/2004 Sb <.>,250/2016 Sb.; orientace v dokumentaci
<br> staveb; uživatelská znalost PC; komunikační dovednosti — kultivovaný
<br> ústní a písemný projev; schopnost samostatné práce a jednání s lidmi
<br> upozornění: úředník nesmí být členem řídícího,dozorčího nebo kontrolního orgánu
právnické osoby,jejímž předmětem činnosti je podnikání,úředník může vykonávat jinou
výdělečnou činnost XXX s předchozím souhlasem územního samosprávného celku,u něhož
je zaměstnán <.>
<br> Uchazeč je povinen podat
<br> písemnou přihlášku,která
<br> musí obsahovat:
<br> - jméno,příjmení,titul
<br> - datum a místo narození
<br> - státní příslušnost
<br> - místo trvalého pobytu
<br> - číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
státního občana
<br> - druh práce (pracovní mís...

Načteno

edesky.cz/d/5806467

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz