« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Bublava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Bublava
OBEC BUBLAVA
______________________________________________________________________________________________________________________
<br> Bublava č.p.389,358 01 Kraslice IČ: 00259268 tel.: +420 352 686 221,+420 352 686 251 <,>
<br> e-mail: urad@obecbublava.cz
<br>
<br> Obecní úřad Bublava informuje podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,o konání
<br>
2.zasedání Zastupitelstva obce Bublava <,>
<br> svolaného starostkou obce paní Monikou Hrádkovou v souladu s § 92 odst.1
zákona o obcích <,>
<br> které se uskuteční dne
<br> 14.prosince 2022 od 18:00 hod <.>
<br> v sále Hotelu a Restaurantu Švejk Bublava,Bublava <.>
<br> Navržený program:
<br> 1) Schválení programu jednání
2) Kontrola plnění usnesení z minulých VZ ZO
3) Hospodaření s majetkem obce
4) Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu 2022 obce Bublava
5) Rozpočtové opatření obce Bublava č.7/2022
6) Inventarizace za rok 2022
7) Zápis Finančního výboru ZO Bublava
8) Zápis Stavebního výboru ZO Bublava
9) Obecně závazná vyhláška obce Bublava č.1/2022 o stanovení obecního systému
<br> odpadového hospodářství
10) Obecně závazná vyhláška obce Bublava č.2/2022 o místním poplatku za
<br> odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
11) Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu 2023 obce Bublava
12) Akční plán 2023-2024
13) Zpráva o uplatňování územního plánu Bublava 2017-2022
14) Změna č.5 ÚP Bublava
15) Rozpočet obce Bublava 2023
16) Různé
17) Diskuze a závěr zasedání
<br>
<br>
V obci Bublava dne 2.prosince 2022
<br>
<br>
Starostka obce Bublava

Načteno

edesky.cz/d/5806330

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz