« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Rozpočtové opatření č. 12/RMČ a č. 13/RMČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BBOH 06496 22
/?u,o /
L,ť Lh,pza ú
<br> Příloha č.6 zápisu z 03' zasedání RMČ Brno-Bohunice konaného dne 16.11.2022
<br> Roz atření RMC1
<br> Příjmy (v Kč)
<br> s Položka Úz,org Text Schválený
rozpoěet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Zvýšení
SníŽení
<br> 1 343 Poplatek za uŽívání veřejného prostranství 550.000 720.000 +170.000
<br> ZDROJE CELKEM 114.960.310 1'15.130.310 +170.000
<br> Výdaje (v Kč)
<br> s
PoloŽk
<br> a
vz <,>
Orq Text
<br> Schválený
rozpoěet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Zvýšení
SníŽení
<br> Požárni ochrana
<br> 5512 501 I Refundace mezd 20.000 0 -20.000
5512 5021 ostatní osobní výdaje - odměny 0 21.000 +2í.000
<br> 5512 5167 SluŽby Školení a vzdělávání 2.000 1.000 -1.000
<br> Cinnost místní správy
<br> 6171 51 36 Knihy,učební pomůcky,tisk 40.000 45.000
<br> 6171
<br> 631 0
<br> 5167
<br> 5909
<br> SluŽby školení a vzdělávánÍ
<br> Nespecifikované rezervy
<br> 270.000
<br> 148.000
<br> 300.000
<br> 283.000
<br> VÝDAJE CELKEM
1í 4.960.310 í 15.130.310
<br> ostatní finanční operace
<br> +5.000
<br> +30.000
<br> +135.000
<br> +170.000
<br>
<br>
<br>,y'
ce
<br> "6p+aPříloha č.36 zápisuz04' zasedání RMČ Brno-Bohunice konaného dne 30.'1 1'2022
<br> Roz é ooatřen í č.13/RMČ
<br> Příjmy (v Kě)
<br> s PoloŽka Úz,org Text SchváIenýrozpočet
Upravený
rozpoěet
<br> Zvýšení
Snížení
<br> 4111 98008 Neinvestiční transfer z VPS 0 137.200 +137.200
<br> ZDROJE CELKEM 115.130.310 1'.l5.267.510 +137.200
<br> Výdaje (v Kč)
<br> s
Položk
<br> a
UZ <,>
Orq.Text
<br> Schválený
rozpoěet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Zvýšení
SníŽení
<br> Zastupitelské orgány a voIby
<br> 61 15 501 9 981 87 Volby do zastupitelstev obcí- refundace 5.000 8.000 +3.000
<br> 61 '15 5175 981 87 Volby do zastupitelstev obcí- stravné 48.000 45.000 -3.000
<br> 6't 18 50'11 98008 Volby prezidenta ČR - odměny 0 40.000 +40.000
<br> 61 1B 503'1 98008 Volby prezidenta ČR - povinné pojistné na
sociáln í zabezpečen Í 0 10.000 + 10.000
<br> 61 18 5032 98008 Volby prezidenta ČR - povinné pojistné nazdravotnípojištění 0 3.600 +3.600...

Načteno

edesky.cz/d/5806239

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz