« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Návrh rozpočtu města Týniště nad Orlicí a Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2024 – 2026
Druh.tř.Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026
<br> Třída 1 101 000 000,00 103 500 000,00 106 000 000,00
<br> Třída 2 8 200 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00
<br> Třída 3 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 4 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
<br> 115 200 000,00 117 700 000,00 120 200 000,00
<br> Třída 5 55 500 000,00 57 000 000,00 57 000 000,00
<br> 43 000 000,00 42 500 000,00 43 000 000,00
<br> Třída 6 19 000 000,00 21 000 000,00 20 500 000,00
<br> 117 500 000,00 120 500 000,00 120 500 000,00
<br> -2 300 000,00 -2 800 000,00 -300 000,00
<br> 8115 5 300 000,00 2 800 000,00 300 000,00
<br> 8124 -3 000 000,00 0,00 0,00
<br> 2 300 000,00 2 800 000,00 300 000,00
<br> Komentář
<br> starosta města
<br> XXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na webových stránkách města Týniště nad Orlicí v sekci Rozpočet města <.>
<br> Do listinné podoby dokumentu je možné nahlédnout u vedoucí finančního odboru,ve 3.patře Městského úřadu v Týništi nad Orlicí <.>
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
<br> půjčených prostředků
<br> FINANCOVÁNÍ celkem
<br> Dlouhodobé závazky (položka 8124 - splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) obsahují splátku
<br> úvěru,který bude splacen k 31.12.2024 <.>
<br> Datum: 28.11.2022
<br> Zpracovala: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí finančního odboru
<br> Závazky
<br> Kapitálové výdaje
<br> VÝDAJE celkem
<br> SALDO příjmů a výdajů
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté dotace
<br> PŘÍJMY celkem
<br> Běžné výdaje
<br> MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Mírové nám.90
<br> IČO 002 75 468
<br> DIČ CZ00275468
<br> NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU na období 2024 - 2026 (údaje v Kč)
<br> Daňové příjmy
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
návrh rozpočtu
<br> 2023
<br> Daňové příjmy 101 481 000,00
<br> Nedaňové příjmy 8 297 980,00
<br> Kapitálové příjmy 2 800 000,00
<br> Přijaté transfery 6 260 200,00
<br> 118 839 180,00
<br> návrh rozpočtu
<br> 2023
<br> Běžné výdaje 129 832 280,61
<br> Kapitálové výdaje 21 549 000,00
<br> V Ý D A J E CELKEM 151 381 280,61
<br> z toho
<br> 10xx Zemědělství a lesní hospodářství 715 000,00
<br> 21xx Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 50 000,00
<br> 22xx Doprava 15 042 500,00
<br> 23xx Vodní hospodářství 350 000,00
<br> 31xx Vzdělávání 15 287 928,00
<br> 323x Základní umělecké,jazykové a zájmové vzdělávání 860 340,00
<br> 33xx Kultura,církve a sdělovací prostředky 10 163 014,00
<br> 34xx Tělovýchova a zájmová činnost 8 304 152,00
<br> 35xx Zdravotnictví 2 290 000,00
<br> 36xx Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 29 433 521,00
<br> 37xx Ochrana životního prostředí 10 423 000,00
<br> 43xx Sociální služby a pomoc 11 253 800,00
<br> 52xx Civilní připravenost na krizové stavy 100 000,00
<br> 53xx Bezpečnost a veřejný pořádek 4 614 000,00
<br> 55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 559 500,00
<br> 61xx Územní samospráva 28 881 000,00
<br> 622x Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená 0,00
<br> 63xx Finanční operace 2 915 000,00
<br> 64xx Ostatní činnosti 9 138 525,61
<br> -32 542 100,61
<br> návrh rozpočtu
<br> 2023
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 35 660 000,00
<br> Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -117 899,39
<br> Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru -3 000 000,00
<br> F I N A N C O V Á N Í CELKEM 32 542 100,61
<br> Rozklikávací rozpočty minulých let,včetně plnění,jsou zveřejněné na Internetu viz https://monitor.statnipoladna.cz
<br> MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Mírové nám.90,IČO: 002 75 468,DIČ: CZ00275468
<br> NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023
(v Kč)
<br> PŘÍJMY
<br> P Ř Í J M Y celkem
<br> VÝDAJE
<br> druhové třídění
<br> tř.1
<br> odvětvové třídění
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5806198

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz