« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Veltruská - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veltruska_-_DIO.pdf
V
E
<br> L T
R
<br> U
S
<br> K
Á
<br> VELTRUSKÁ
<br> LITVÍN
O
<br> VSK
Á
<br> 902527
<br> 902528
<br> 902530
<br> 902529
<br> 902543
<br> 902544
<br> 902567
<br> 902518
<br> 902507
<br> 902553
<br> 902549
<br> 902516
<br> 902523
902517
<br> 902550
<br> 902505
<br> 902522
<br> 902520
<br> 902547
<br> 902521
<br> 902506902504
<br> 902519
<br> 902526
<br> 902515
<br> 902514
<br> 902524
<br> 902551
<br> 902525
<br> 902548
<br> 902512
<br> 902546
<br> 902606
<br> 902590
<br> 902614
<br> 902502 902503
<br> 902511
<br> 902595
<br> 902616
<br> 902603
<br> 902509
<br> 902615
<br> 902604
<br> 902501
<br> 902594
<br> 902596
<br> 902498
<br> 902592
<br> 902499 902500
<br> 902591
<br> 902510
<br> 902593
<br> 902605
<br> 902617
<br> 902513
<br> 902585
<br> 902541 902542
<br> 902534
<br> 902532
<br> 902540
<br> 0509
<br> 902495
<br> 02621
<br> 902496
<br> 902620
<br> 902508
<br> 902497
<br> 902618
<br> 902533
<br> 558/29
<br> 559/31
560/26
<br> 598/22
<br> 532/11 537/21 539/25
<br> 601/18
<br> 557/27
<br> 599/20
<br> 530/7
<br> 602/16
<br> 533/13
536/19
<br> 539
<br> 534/15
531/9
<br> 538/23
<br> 597/24
<br> 535/17
<br> 596/20
<br> 605/10
<br> 594/16
<br> 603/14604/12606/8607/6608/4
<br> 595/18
<br> 529/5
<br> 526/24
<br> 525/26
<br> 528/3
<br> 527/22
<br> 609/2
<br> 609/3
<br> S
JTSK
<br> 0 25 m
<br> ZNA KY B28 BUDOU OSAZENY 7 DNÍ P EDEM S VYZNA ENÝM DATEM PLATNOSTI ÁKAZUČ a IP12 + O1 Ř Č Z
<br> OBEC:
ADOZ
<br> ADOZ Praha - dopravní zna ení s.r.o.č
Armádního sboru 15,PRAHA 10
<br> Tel :
Non Stop: 602 226 027
www.adoz znaceni.cz
<br> e-mail: adoz adozpraha.cz
<br> 736 647 956
<br> -
@
<br> ČÁST:
<br> AKCE:
<br> OBJEKT / ÁST:Č
<br> FORMÁT:
<br> DATUM:
<br> VÝKRES.:č
<br> STUPEŇ:
<br> OBJEDNATEL INVESTOR,STAVBU PROV D :( Á Í ) PŘEDPOKLÁDANÝ ZHOTOVITEL DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :
<br> DIR
<br> STAVBA:
<br> VYPRACOVAL:
<br> XXXXX XXXXX
Poradenství v oblasti dopravy
<br> Projekty DIO
736 647 956 info projektydio.cz@
<br> REKOCEM CS,s.r.o <.>
<br> Praha 9
<br> SITUACE DIO 03.11.2022 1.2
<br...
Veltruska_-_OOP.pdf
1
<br>
<br> Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/180266/2022 V Praze dne 1.12.2022
<br> Spis: S MCP09/178553/2022/3
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 40 odst.4
<br> písm.a) a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a po předchozím vyjádření Policie ČR <,>
<br> Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-380896-
<br> 1/ČJ-2022-0000DŽ,ze dne 28.11.2022 <,>
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemních
<br> komunikacích ul.Veltruská,Litvínovská,na území správního obvodu Praha 9,k.ú.Prosek <,>
<br> v termínu 5.12.2022 – 28.2.2023,dle jednotlivých etap,z důvodu rekonstrukce chodníků a
<br> parkovacích stání,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za
<br> níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> - Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> - Dopravní značení a zařízení bude umístěno a ud...

Načteno

edesky.cz/d/5806174

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz