« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Pod Šancemi - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pod_Sancemi_Mezitratova_-_DIO.pdf
PROJEKT DIO
(Dopravně Inženýrské Opatření)
<br> MÍSTO REALIZACE:
<br> Ul.Pod Šancemi,NN3288
190 00 Praha 9 - Vysočany
<br> TOP Znak s.r.o <.>
Starochuchelská 114/28
159 00 Praha 5
Tel.: 607 687 687
E-mail: info@topznak.cz
Web: www.topznak.cz
IČ: 06035981,DIČ: CZ06035981
<br> VYPRACOVAL:
<br> XXXX XXXXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> OBJEDNATEL (INVESTOR):
<br> NTL Forensics a.s <.>
tel.: 725 002 138
<br> POČET ETAP:
<br> 2
POČET VÝKRESŮ:
<br> 2
NÁZEV AKCE:
<br> ZÁBOR CHODNÍKU A ZELENĚ ZA ÚČELEM
VÝKOPU PRO POKLÁDKU NOVÝCH KABELŮ K VO
<br> POZNÁMKA:
<br> TERMÍN REALIZACE AKCE: DODAVATEL:DATUM VYPRACOVÁNÍ DIO:
<br> 13.11.2022
<br>
<br> 62,57 mm
<br> 2,5
<br> M
E
<br> Z
IT
<br> R
A
<br> Ť
O
<br> V
Á
<br> NN3288
<br> P
O
<br> D
Š
<br> A
N
<br> C
E
<br> M
I
<br> B
1
<br> Z
2
<br> IP10b
<br> IP1
0b
<br> IP
10
<br> a
<br> IP10b
<br> IP1
0b
<br> IP
1
0
a
<br> 7,0 m
<br> B
1
<br> Z
2
<br> Z2
<br> C4b + 5xZ4d(S7)
<br> 3,5 m
<br> A
15
<br> A
6b
<br> A15
A6b
<br> Výkop pro pokládku
nových el.kabelů
<br> k VO
210m x 1m = 210m
BUDE OHRAZEN
<br> 2
<br> Etapa č.1
<br> Legenda:
B28
E13
<br> Navržené přechodné svislé
dopravní značení
<br> Stávající svislé
dopravní značení
<br> Trasa pokládky nových
el.kabelů k VO o š.1m (vč.výkopku)
<br> Výkop pro osazení nového
stožáru VO 1,5m x 1,5m
<br> Směr jízdy - stávající (trvalý) stav
<br> Lávka pro pěší 2m x 0,8m
<br> Legenda:
B28
E13
<br> Navržené přechodné svislé
dopravní značení
<br> Stávající svislé
dopravní značení
<br> Trasa pokládky nových
el.kabelů k VO o š.1m (vč.výkopku)
<br> Výkop pro osazení nového
stožáru VO 1,5m x 1,5m
<br> Směr jízdy - stávající (trvalý) stav
<br> Lávka pro pěší 2m x 0,8m
<br> Formát: 2xA3
<br> Měřítko: 1:400
<br>
<br> M
E
<br> Z
IT
<br> R
A
<br> Ť
O
<br> V
Á
<br> NN3288
<br> P
O
<br> D
Š
<br> A
N
<br> C
E
<br> M
I
<br> B
1
<br> Z
2
<br> IP10b
<br> IP1
0b
<br> IP
10
<br> a
<br> IP10b
<br> IP
1
0
a
<br> B
1
<br> Z
2
<br> Z2
<br> C4b + 4xZ4d(S7)
<br> Výkop pro pokládku
nových el.kabelů
<br> k VO
210m x 1m = 210m
BUD...
Pod_sancemi_-_OOP.pdf
Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/180320/2022 V Praze dne 1.12.2022
<br> Spis: S MCP09/174441/2022/6
<br> Vyřizuje: Gabrielová
<br> Telefon: 283091359
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 40 odst.4
<br> písm.a) a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“) a podle ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a po předchozím vyjádření Policie ČR <,>
<br> Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-380879-
<br> 1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 28.11.2022
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na pozemních
<br> komunikacích ul.Pod Šancemi,NN3288,Mezitraťová,na území správního obvodu Praha 9 <,>
<br> k.ú.Vysočany,v termínu 6.12.2022 – 20.12.2022,z důvodu výstavby veřejného osvětlení,dle
<br> přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
<br> podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> - Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v
souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č <.>
<br> 294/2015 Sb <.>
<br> - Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný
pr...

Načteno

edesky.cz/d/5806173

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz