« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - OOP - Film JABLONECKÁ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Map_-_Jablonecka.pdf
22 x 5m
<br> 10 x 5m
v
<br> pùdorysu
parkovacího
<br> pruhu
<br> B
28
<br> E
13
<br> B
28
<br> E
13
<br> B
28
<br> E
13
<br> E
8c
<br> B
28
<br> E
13
<br> E
8c
<br> - parkování techniky
- zázemí film.štábu
- vyklizeno v pohledu kamery
- náhradní parkování
- prostor mobilního záboru dle popisu
<br> - DZ B28+E13"MIMO FILM a DATUM"
<br> SITUACE 5.12.2022
OOP_film_Jablonecka.pdf
Městská část Praha 9
Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCP09/179832/2022 V Praze dne 30.11.2022
Spis: S MCP09/177431/2022/4
<br> Vyřizuje: Davidová
Telefon: 283091430
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy,příslušný dle ust.§ 40 odst.4 písm <.>
a) a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“),§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle
ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní
řád“) a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy –
Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 380889-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 28.11.2022
<br>
<br> v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c a §78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákona o provozu na pozemních
komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích
<br>
opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Jablonecká
<br>
při ul.Verneřická spočívající v osazení přechodného dopravního značení B28,E13,E8c,na výše
uvedené pozemní komunikaci na území Městské části Praha 9,za níže uvedených podmínek pro jeho
realizaci:
<br>
<br> - Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu se
situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>
<br> - Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby byl umožněn bezpečný průjezd
vozidel a pohyb pěších a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu po
celou dobu trvání dopravního opatření <.>
<br> - Dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti a musí být osazeno na
odpovídajících nosi...

Načteno

edesky.cz/d/5806172

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz