« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucí odboru informatiky, odbor informatiky, 13. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška do VŘ
Přihláška do výběrového řízení - místo vedoucího úředníka:
<br> 1) ………………………………………………………………………………………………………………….<.>
<br> ……………………………………………………………………………….<.> …………………………………
<br> Příjmení: ………………….<.> ………….<.> ….Jméno: …………….<.> …… Titul: …………….<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Datum narození: ……………….<.> Místo narození: …………………………….<.> …………… <.>
<br> Státní příslušnost:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Číslo občanského průkazu: …………….………….<.> <.>
<br> Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana)
<br> Kontaktní adresa 6) ……………………………………………………………….<.> …………….<.>.<.> <.>
<br> Telefon 6) ……………………….<.> e – mail 6) …….………………………………………… <.>
<br> K přihlášce přikládám tyto přílohy:
1.Životopis 2)
2.Výpis z Rejstříku trestů – originál,případně ověřená kopie 3)
3.Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 4)
<br> ……………………………………………………………………………………………………………
4.Kopie dalších dokladů 5)
5.V případě místa vedoucího úředníka,vedoucího úřadu je povinnost prokázat splnění
předpokladů podle § 4 zákona č.451/1991 Sb.- osvědčení MV a čestné prohlášení <.>
Tato povinnost se nevztahuje na občany,narozené po 1.12.1971 <.>
<br> Vysvětlivky:
1) Uveďte prosím přesně to,co je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení <,>
například:
právník na odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu; přestupkové odvolací řízení,volební
agenda,agenda veřejnoprávních smluv,právní analýzy pro orgány kraje; Jihočeský kraj Krajský úřad se
sídlem v Českých Budějovicích,platová třída 9
2) v životopisu se prosím zaměřte zejména na to,jak splňujete požadavky,vyhlášené v oznámení a
údaje o dosavadní praxi
3) nesmí být starší než 3 měsíce
4) uveďte prosím druh dokladu,např.diplom,maturitní vysvědčení apod <.>
5) považujete-li za vhodné doložit např.zkoušku zvláštní odborné způsobilosti nebo jiná absolvovaná
školení se vztahem k požadovanému odbornému profilu
6) nepovinný údaj,slouží pro efek...
Oznámení o VŘ
JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> JUDr.XXXXX XXXXXX
ředitel krajského úřadu
U Zimního stadionu XXXX/X
370 76 České Budějovice
<br>
<br> Pozn: Bližší informace najdete na www.kraj-jihocesky.cz v sekci „Občan a úřady“,rubrice „Pracovní příležitosti“ kromě
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“ i vzor přihlášky a další důležité informace <.>
<br> PM 1201 dle RŘ/57 – změna č.187
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo
<br> Vedoucí odboru informatiky
<br> odbor informatiky
<br> 13.platová třída,doba neurčitá
<br> místo výkonu práce: České Budějovice
<br> Pracovní
náplň:
<br>
<br> - Řízení,organizace a koordinace aktivit v oblasti informačních a komunikačních
systémů kraje v rámci samostatné působnosti; tvorba koncepce informačních a
<br> komunikačních systémů kraje; zajišťování správy a bezpečného provozu
informačních systémů kraje;
<br> Požadavky
<br> na:
předpoklady pro vznik
pracovního poměru
<br> dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.v platném znění
<br> dosažené vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
<br> obor školního vzdělání informatika,technický,jiný
<br> znalosti oboru
<br> znalost informačních technologií v oblasti HW i SW; znalost
zákona č.365/2000 Sb <.>,o informačních systémech veřejné
<br> správy a změně některých dalších zákonů; zákona č.181/2014
<br> Sb <.>,o kybernetické bezpečnosti;
<br> jazykové znalosti aktivní znalost anglického jazyka výhodou
<br> lustrační osvědčení
vyžaduje se dle zákona č.451/1991 Sb.ke dni jmenování do
funkce u občanů narozených do 1.12.1971
<br> další znalosti,dovednosti
<br> a předpoklady
<br> - manažerské schopnosti
<br> - dlouhodobé zkušenosti s vedením a motivováním kolektivu
- dlouholetá praxe v dané oblasti
<br> - znalost správního území
<br> - zkušenosti v činnosti ve veřejné správě výhodou
<br> Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně,popřípadě zašlete na adresu: Jihočeský kraj,Krajský ú...

Načteno

edesky.cz/d/5805795

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz