« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Blokové čištění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-12-01 - VV - MMB_0583857_2022_MAI - Plán čištění
Plán čištění komunikací na rok 2023 BRNO - TURANY
<br> Blok č.1
<br> Dvorecká,Farní,Farského,Heřmánková,Chrlická,Karkulínova,Měšťanská — parkoviště u víceúčelové haly,Moravská,Myslivecká,Podlipná,Přichystalova,Režná,Růžová vrchní,Sokolnická - u bytového komplexu,Střížová,Šípková,Tuřanské nám.17-31,Tuřanské nám.- parkoviště pod pekárnou,Vítězná,Vlčkova,Východní,Výsluní,Zapletalova — slepá
<br> Termíny pro rok 2023: 4.4 <.>,13.6 <.>,24.10 <.>
<br> Blok č.2
<br> areál zdravotního střediska - včetně areálu penzionu pro seniory,Glocova,Haraštova,Javorová,Jiřinová,Jubilejní,Kudrnova,Ledárenská účelová,Malínská,Měšťanská,Na Hrázi,Švédská,Tuřanské nám.— jednosměrná od Hasičské,Tuřanské nám.— parkoviště pod železářstvím,U Lesíčka,U Potoka,Uhýrkova,V Pískách,Vyšehradská,Zezulova
<br> Termíny pro rok 2023: 6.4 <.>,15.6 <.>,26.10 <.>
<br> Blok č.3
<br> Ivanovické nám <.>,Jahodová,Kaštanová leGERu,Ledárenská,Nenovická,Pastevní,Petlákova,Grunty,Pěnkinova,Písečná,Popelova od Kaštanové po Vinohradskou,Prodloužená,Saidová,Sladovnická,Sladovnická ksběrnému středisku,U Lípy Svobody — včetně vrchní u č.o.2—8,VTišině,Vinohradská — od Popelové po želez.mostek,Votroubkova,Widmannova,Zahrádky,Závětrná
<br> Termíny pro rok 2023: 11.4 <.>,20.6 <.>,31.10 <.>
<br> Základní komunikační systém (ZáKoS)
<br> Hanácká,Hasičská,Holásecká,Kaštanová,Na Návsi,Podlipná - hlavní,Popelova od Kaštanové po V Aleji,Požární,Pratecká,Průmyslová — část od potoka (cedule MČ Brno-Tuřany) po Tuřanka,Revoluční,Rolencova,Růžová,Sokolnická,Špirkova,Tuřanská,Tuřanské nám.od Hanácké po Sokolnickou,ulice 1.května,VAIeji,Zapletalova
<br> Termíny ZáKoSu pro rok 2023:
<br> 13.4.— pouze tyto vybrané úseky s parkovacími stáními: Popelova,VAIeji — úsek se zálivy (od křižovatky Kaštanová po ul.U Potoka),ulice 1.května,Holásecká,Hasičská,Tuřanské (úsek od Měšťanské po Revoluční),Revoluční,Špirkova
<br> 22.6 <.>,noc na 23.6.— celý ZáKoS včetně parkovacích stání
<br> 12.10 <.>,noc na 13.10.— celý ZáKoS včetně parkovacích stání
...
2022-12-01 - VV - MMB_0583857_2022_MAI - Výkres
2022-11-30T13:48:26+0100
Ing.XXX XXXXXXX XXXXXXXdcXXXXdfXXXXeecXfadXeXeXXaXcbXbXX
2022-12-01 - VV - MMB_0583857_2022_MAI
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0583857/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0578108/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno <,>
<br> Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24 <,>
<br> 611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-22080-1/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> ze dne 1.12.2020 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – veřejně přístupných účelových komunikacích ul.Měšťanská –
<br> parkoviště u víceúčelové haly,Tuřanské nám.– parkoviště pod pekárnou,Ledárenská,Tuřanské
<br> nám.– parkoviště pod železářstvím,Nenovická,Sladovnická – k sběrnému středisku <,>
<br> Widmannova a Špirkova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je přílohou a nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro blokové čištění veřejně přístupných účelový...

Načteno

edesky.cz/d/5804752

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz