« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Svolanka k 2/IX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dne 8. 12. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolánka 2_IX
STAROSTA,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> S V O L Á V Á M
<br> 2/IX.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
<br> ______________________________________________________________________________
<br>
<br> Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany,Tuřanské nám.1,Brno,1.poschodí
<br>
<br> Doba konání: čtvrtek 8.prosince 2022 v 18:00 hodin
<br>
Navržený program jednání:
<br> 1.Technický bod
2.Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
3.Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
4.Dotazy k usnesením z jednání Rady
5.Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
6.Informace o jednáních starosty a místostarosty
7.Návrhy a podněty občanů
8.Návrh rozpočtu na rok 2023
9.Návrh rozpočtového opatření č.15/2022
10.Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2023
11.Program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity
12.Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2022
13.Obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech škol
14.Prodej pozemků p.č.302/2 a p.č.302/3 v k.ú.Brněnské Ivanovice
15.Prodej částí pozemku p.č.1006/2 v k.ú.Brněnské Ivanovice
16.Prodej pozemku p.č.693 v k.ú.Tuřany
17.Prodej části pozemku p.č.284/1 v k.ú.Dvorska
18.Předkupní právo k chatě č.e.57 v k.ú.Tuřany
19.Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany pro rok 2023
20.Různé
21.Závěr
<br>
<br>
<br> Zasedání Zastupitelstva je veřejné,přístupné občanům <.>
<br>
<br> Ze zasedání Zastupitelstva je pořizován zvukový i obrazový záznam <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Brně dne 28.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta městské části Brno-Tuřany

Načteno

edesky.cz/d/5804751

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz