« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Program zasedání zastupitelstva městyse 12.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání zastupitelstva městyse 12.12.2022.pdf [0,10 MB]
Městys Netvořice
<br> Úřad městyse Netvořice
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání zasedání Zastupitelstva městyse Netvořice
<br>
<br> Úřad městyse Netvořice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva
<br> městyse Netvořice,svolaného starostkou městyse Monikou Šlehobrovou v souladu
<br> s § 91 odst.1 zákona o obcích
<br>
<br> Místo konání: Městys Netvořice - zasedací místnost úřadu,Mírové náměstí č.p.19
<br> Doba konání: 12.12.2022 od 18:00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br>
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Kontrola usnesení
<br> 5) Zpráva finančního výboru
<br> 6) Rozpočet městyse na rok 2023
<br> 7) Střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2024 - 2025
<br> 8) Rozpočtová opatření
<br> 9) Mezitímní závěrka městyse k 30.9.2022
<br> 10) Finanční vypořádání dotace poskytnuté v r.2022 TJ Sokol Netvořice
<br> 11) Finanční vypořádání dotace poskytnuté v roce 2022 Posázaví o.p.s <.>
<br> 12) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2023 s Posázaví o.p.s <.>
<br> 13) Kalkulace vodného pro rok 2023
<br> 14) Kalkulace stočného pro rok 2023
<br> 15) Smlouva o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury městysu Netvořice
<br> 16) Vydání změny č.2 Územního plánu městyse Netvořice
<br> 17) Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – venkovní dětské hřiště pro
<br> veřejnost,Netvořice
<br> 18) Obecně závazná vyhláška městyse č.1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního
<br> odpadu z nemovité věci
<br> 19) Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2023
<br> 20) Organizační záležitosti,zprávy o činnosti městyse
<br> 21) Diskuze
<br> 22) Usnesení,závěr
<br>
<br> V Netvořicích dne 1.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> starostka městyse Netvořice
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě: 1.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5804725

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz