Městys Netvořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://netvorice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice

Datová schránka: jgzatu8
E-mail: info@netvorice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
09. 09. 2022 Program zasedání zastupitelstva městyse dne 19.9.2022
08. 09. 2022 Oznámení o době konání voleb do zastupitelstev obcí
25. 08. 2022 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
23. 08. 2022 Neznámí vlastníci k 1.8.2022
17. 08. 2022 Veřejná vyhláška o úpravě provozu na místní komunikaci s onačením 14c parc.č. 555 v k.ú. Netvořice …
11. 08. 2022 Veřejná vyhláška - vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Stř. kraje a zpracování úplného…
09. 08. 2022 Záměr prodeje vozidla Škoda CAS 706 verze 25
09. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 08. 2022 Pozvánka ke zkouškám hub v roce 2022
05. 08. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou o stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Ke Hřbitovu - akce &quot…
05. 08. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou o stanovení přechodné úpravy provozu při akci "Netvořická pouť…
04. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu zvýšeného pohybu chodců při konání festivalu &quot…
11. 07. 2022 Oznámení o místě podávání kandidátních listin, potřebný počet podpisů na peticích podporujících…
01. 07. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 27.6.2022
30. 06. 2022 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy
29. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva č.8/2022 uzavřená s Posázaví o.p.s. na činnost destinačního managementu
28. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu městyse za rok 2021
28. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouvy č.3/2022 a č.9/2022 uzavřené s RUAH o.p.s. Benešov pro rok 2022
23. 06. 2022 Stanovení počtu členů Zastupitelstva městyse Netvořice pro volební období 2022 - 2026
21. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - OOP: DIO III/1056 Krňany, oprava vozovky
20. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s TJ Sokol Netvořice na rok 2022
16. 06. 2022 Program zasedání zastupitelstva městyse dne 27.6.2022
02. 06. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse dne 23.5.2022
26. 05. 2022 Záměr prodloužení pronájmu garáže na pozemku parc.č. 552/2 v k.ú. Netvořice
26. 05. 2022 Záměr prodloužení pronájmu části pozemku parc.c.77 v k.ú. Netvořice o výměře 55 m2
23. 05. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
20. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu městyse Netvořice za rok 2021
17. 05. 2022 Veřejná vyhláška - určení data smrti
13. 05. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění návrhu změny č. 2 územního plánu Netvořice a oznámení…
12. 05. 2022 Program zasedání zastupitelstva městyse dne 23.5.2022
12. 05. 2022 BENE-BUS Návrh závěrečného účtu za rok 2021 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
06. 05. 2022 Rozhodnutí o odvolání "vedení V391, Netvořice, SO"
06. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Ná..." již není dostupný.
05. 05. 2022 Záměr prodeje pozemku parc.č.763/1 v k.ú. Netvořice
04. 05. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022
22. 04. 2022 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam zpřístupněn k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na…
05. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
10. 03. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška doru..." již není dostupný.
08. 03. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Netvořice ze dne 28.2.2022
08. 03. 2022 Dokument "Vyrozumění o náhradní..." již není dostupný.
07. 03. 2022 Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce bytu o velikosti 2+1 Školní 171 Netvořice
07. 03. 2022 Informace pro občany - dodavatelé poslední instance
22. 02. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí - vrácení dokumentace vlivů záměru "D3 - Odpočívka…
22. 02. 2022 Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí - neznámý vlastník k 1.2.2022
17. 02. 2022 Program zasedání zastupitelstva městyse dne 28.2.2022
03. 02. 2022 Dokument "Vyrozumění o náhradní..." již není dostupný.
01. 02. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
31. 01. 2022 Záměr změnit smlouvu o pronájmu části parc.č.77 v k.ú. Netvořice
31. 01. 2022 Záměr uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových (půdních) prostor nemovitosti na pozemku p.č.76/1 v k.ú…

XML