« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Usnesení 16. RM ze dne 28. 11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 16. RM ze dne 28. 11. 2022 (633.02 kB)
Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.1 Číslo jednání: 16 Datum: 28.11.2022 RM16-2022/1 Projednání diskuse z minulého jednání RM Rada města I.b e r e n a v ě d o m í plnění úkolů z diskusních příspěvků z minulého jednání rady města.Termín: Zodpovídá: XXXXXXXX XXXXXXXXXX RMXX-XXXX/X Schválení rozpočtu na rok XXXX a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových org.na roky 2024-2025 Rada města I.s ch v a l u j e rozpočet na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2025 pro příspěvkové organizace Města Březnice dle příloh.Termín: Zodpovídá: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX RMXX-XXXX/X Stanovení počtu komisí RM Rada města I.z ř i z u j e v souladu s § 102 odst.2 písm.h) zákona o obcích tyto komise: bytovou a sociální komisi komisi pro správu majetku komisi pro mládež,tělovýchovu a sport komisi pro životní prostředí a mimořádné stavy bezpečnostní komisi.BŘEZNICE Město Březnice Náměstí 11,262 72 Březnice RADA Soupis usnesení Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění.2 RM16-2022/4 Volba předsedů komisí RM Rada města I.j m e n u j e a) v souladu s § 102 odst.2 písm.h) zákona o obcích předsedou bytové a sociální komise p.Jaroslava Papršteina,Martinice b) v souladu s § 102 odst.2 písm.h) zákona o obcích předsedou komise pro správu majetku p.Františka Pinkavu,Březnice c) v souladu s § 102 odst.2 písm.h) zákona o obcích předsedou komise pro mládež,tělovýchovu a sport Ing.Jiřího Nepivodu,Březnice d) v souladu s § 102 odst.2 písm.h) zákona o obcích předsedou komise pro životní prostředí a mimořádné stavy p.Jaroslava Papršteina,Martinice e) v souladu s § 102 odst.2 písm.h) zákona o obcích předsedou bezpečnostní komise JUDr.Milana Kocíka,MBA,Březnice RM16-2022/5 Povodňová komise města B...

Načteno

edesky.cz/d/5804660

Meta

Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz