« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. a obci Březnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. a obci Březnice (185.65 kB)
MĚSTO Březnice
<br> odbor správy majetku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Březnice v souladu s § 39 odst.1.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění a
<br> v souladu s usnesením č.RM16-2022/17 Rady města Březnice ze dne 28.11.2022
<br>
<br>
<br> zveřejňuje záměr města vypůjčit
<br> části pozemků
<br> p.č.583/1,o výměře 148 m2,p.p.č.595,o výměře 272
<br> m2,p.p.č.2170/5,o výměře 177 m2,p.p.č.2170/6,o
<br> výměře 108 m2,p.p.č.2170/8,o výměře 2 m2,p.p.č <.>
<br> 2198/1,o výměře 4564 m2,p.p.č.2211,o výměře 9974
<br> m2 a p.p.č.2214,o výměře 2360 m2 vše v k.ú.a obci
<br> Březnice
<br> KSÚS Středočeského kraje,příspěvkové organizaci <,>
<br> která bude realizovat stavbu
<br> „II/174 Březnice,most ev.č.174-006“
<br>
<br>
O uzavření smlouvy rozhodne Rada města Březnice.Toto oznámení nezakládá právní nárok
<br> žadatele na uzavření smlouvy o výpůjčce <.>
<br>
<br> Občané se mohou k záměru vyjádřit po dobu 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starosta města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 1.12.2022
<br> Sejmuto: 19.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5804659

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz