« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Záměr pronájmu prostor k podnikání - v domě čp. 203 v Březnici

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu prostor k podnikání - v domě čp. 203 v Březnici (210.08 kB)
MĚSTO Březnice
<br> odbor správy majetku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Březnice v souladu s § 39 odst.1.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění a
<br> v souladu s usnesením č.RM16-2022/11 Rady města Březnice ze dne 28.11.2022
<br>
<br>
<br> zveřejňuje záměr města pronajmout za níže
<br> uvedených podmínek nemovitou věc:
<br>
<br> prostor k podnikání
<br> na adrese Dr.Jurenky 203,Březnice
<br> o výměře 43,69 m
2
<br>
za cenu 405,- Kč/m
2
/rok
<br> od 1.3.2023
<br>
Pronájem bude uhrazen po podpisu smlouvy
<br>
<br> Žádost o pronájem prostor k podnikání musí obsahovat :
<br>
<br>  jméno,příjmení,adresu bydliště,telefon,email
 podpis žadatele a datum
<br>
<br>
<br>
<br> O uzavření smlouvy rozhodne Rada města Březnice.Toto oznámení nezakládá právní nárok
<br> žadatele na uzavření nájemní smlouvy <.>
<br>
<br> Občané se mohou k záměru vyjádřit po dobu 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starosta města
<br>
<br> Vyvěšeno: 1.12.2022
<br> Sejmuto: 19.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5804656

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz