« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Záměr pachtu části pozemku p.č. 818/5 v k.ú. a obci Březnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pachtu části pozemku p.č. 818/5 v k.ú. a obci Březnice (209.73 kB)
MĚSTO Březnice
<br> odbor správy majetku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Březnice v souladu s § 39 odst.1.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění a
<br> v souladu s usnesením č.RM16-2022/15 Rady města Březnice ze dne 28.11.2022
<br>
<br>
<br> zveřejňuje záměr města propachtovat za níže
<br> uvedených podmínek nemovitou věc:
<br> část pozemku p.č.818/5
<br> v k.ú.a obci Březnice <,>
<br> o výměře 89 m
2
<,>
<br> za cenu 5,- Kč/m
2
/rok <,>
<br> od 1.1.2023
<br>
Pachtovné bude uhrazeno po podpisu smlouvy
<br>
<br> Žádost o pacht pozemku musí obsahovat :
<br>
<br>  jméno,příjmení,adresu bydliště,telefon,email
 podpis žadatele a datum
<br>
<br>
<br> Termín pro podání žádosti o pacht pozemku včetně všech náležitostí výše uvedených je
<br> stanoven do 19.12.2022 <.>
<br>
<br>
O uzavření smlouvy rozhodne Rada města Březnice.Toto oznámení nezakládá právní nárok
<br> žadatele na uzavření pachtovní smlouvy <.>
<br>
<br> Občané se mohou k záměru vyjádřit po dobu 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starosta města
<br>
<br> Vyvěšeno: 1.12.2022
<br> Sejmuto: 19.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5804655

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz