« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15
ÚftAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
Sejmuto dno:Vyvéfceno
<br> ■.-k-UHh_lll rfl l«l II I "
<br> Počet listů:Potadgvé
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15
<br> XXXXXX XXXXXXX
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> SVOLÁVÁM
X.zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 <,>
<br> které se koná ve středu 14.12.2022 od 15:00 hodin
<br> v Kulturním centru Varta,Boloňská 310,Praha 10 - Horní Měcholupy
<br> Návrh programu:
<br> 1.Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2022
<br> 2.Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15
k 30.9.2022
<br> 3.Rozpočtová opatření
<br> 4.Rozpočtové provizorium na rok 2023
<br> 5.Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
<br> 6.K návrhu na uzavření „Dohody o narovnání vzájemných vztahů“
ve věci vyúčtování služeb za rok 2019 Horolezeckému klubu
Hostivař z.s <.>
<br> 7.Poskytnutí peněžitého plnění formou daru členům komisí
Rady MČ Praha 15
<br> 8.Interpelace (dotazy,náměty a podněty) členů zastupitelstva
<br> 9.Interpelace občanů MČ Praha 15 (I.část: 16:00 - 16:30 h)
<br> RadaMČ Praha 15
<br> Rada MČ Praha 1 5
<br> Rada MČ Praha 1 5
<br> Rada MČ Praha 1 5
<br> RadaMČ Praha 15
<br> Rada MČ Praha 15
<br> RadaMČ Praha 15
<br> XXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br> Materiály a program budou pro členy zastupitelstva připravené na úložišti materiálů od středy
7.12.2022 od 14:00 h <.>
<br> Poznámka: Tato pozvánka slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele člena Zastupitelstva MČ Praha 15
<br> V Praze dne 30.11.2022
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
tel.: +420 281 003 516,fax: +420 274 864 756
<br> e-mail: Michal.Fischer@prahal5.cz

Načteno

edesky.cz/d/5804552

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz