« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Přehled usnesení 2. RMČ ze dne 30.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne 30.11.2022
ÚŘA0 MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
<br> Vývéšeno dne:
<br>.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> Pořadové Počat listů: £
<br>.i JNF.LHŮTĚ
1 ELEKTRONICKY
<br> www.praha15.cz
<br> Přehled usnesení 2.RMČ ze dne 30.11
<br> R- 1 8 Rozpočtová opatření
<br> R- 1 9 Volba přísedících Obvodn ího soudu pro Prahu 1 0
<br> R-20 Návrh programu jednání 2.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 14,1 2.2022
<br> R-21 Záměr na pronájem bytových jednotek v domech svěřených do správy MČ Praha 15 formou
výběrového řízení
<br> R-22 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č.*** na adrese ******** *** <,>
č.p.***,Praha 10
<br> R-23 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru,č,901,Veronské nám.592 <,>
Praha 10
<br> R-24 K návrhu na opravu stěn vstupů do objektů na Veronském nám.586 - 598
<br> R-25 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 30.9,2022
<br> R-26 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu Milánská 41 1
<br> R-29 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku pare.č.509/34,k.ú.Horní Měcholupy
ve vlastnictví HMP (ul.Livornskáý
<br> R-30 Svěření majetku v rámci akce „Vstupy bytový komplex Veronské nám,“ <,>
dle SML-2022-10130
<br> R-31 Zřízení Komise pro výběr uchazečů do domu s pečovatelskou službou
<br> R-32 K návrhu na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Park
se sadem u Hostivařského hřbitova“
<br> R-33 K návrhu na zajišťování právních služeb ve vztahu k zákonu č.183//2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších změn,doplňků
a novelizací
<br> R-34 K návrhu připomínek k novelizaci pražských stavebních předpisů - novelizace přílohy 2022
<br> R-35 Peněžité dary předsedovi a členům Poradního sboru seniorů Výboru zdravotnictví,sociálních
věcí,rodiny a péče o seniory Zastupitelstva MČ Praha 15
<br> R-36 Poskytnutí peněžitého plnění formou daru členům komisí Rady MČ Praha 15
<br> R-37 Zrušení usnesení č.R - 14 ze dne 7.1 1.2018
Redakční rada měsíčníku Hlasatel
<br> R...

Načteno

edesky.cz/d/5804551

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz