« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP 8A3 5242

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1140 2 img Y21172813 0001
ouhlasné stanovisk~.smyslu dct.1 c.~ 2 h),z Č.~)61/2OOO Sb.dsi ‘ ; ‚‘~~“.:.*3/~97 - b.:.\ ď) _~ ~.Jj~fl :‘ • ‘.:~ ‚ „ ~ ‚~ ~.<.> 1P12.rz ~.‘‘“~‚~L ‘( -: ~.- ~fl ‚ fl~ ~ ‚ “3 () ~ „~j• ~ \ ~41 ~ \ 1 ‘fl.<.>.<.> flfl“~f_.— i~,7CC.<.>.‘~ _fl.-‚.~ -~.fl.‚._~‚.<.> ~ ‚.<.>.fl.‘‘fl ) -~‘.‘‘ ‚-fl.: fl : ‘:.‘~ •~ ‚ ‚ ‚ ‚ I L I ‚ $ ) i :~ ‘.~:-.‘ :‚.7 ‘‚‚ 1~~I:%i‘fl.t— ?4Z+ V-fO ~ ‘ oIi~i~ Česke repubbkv ‘.<.> jsI~é iedi I ~‘n)(r“ iii m P ahv.<.> ~ bo~ ~‘‘ “~‘‘\ ‘ ‘.‘ - ~ ~‘ ‘—.~‚.<.> ‘ o ‘C.; /gr.Jiř( Di~šek.: -1 -202 ve‘~oucíodbow z r.kpt.rg.e.er~a ořiško á 42 14 ‚.PoIIc~e Česká mpubflky ik*kóhdt‘4p*Icimpj~> ~.« ~ ~fl _.<.>.-.‚ -.<.>.<.>.:.<.>.<.> ‘ ~ ‘ ~ ‘fl.<.> y(.~ ‘~ ( ‘ ~t“ •~j‘~ “ ‘fl.~ v~:~‘j ~.2.~-~~ LVJ ~) L~j‘~~~ ~ ~íh «‚7(~(~ ~ ~-~; ~ ‘ «.<.> ~ ‘--.~.1; •~6618.!‚‘ APR 7~6~1~ ‚ ~AEZ 87-89 4~461 ; -?.• - fl •.~ 131 I~2~z ) ~ ~ 7J~3~ -~~r ‚ ‘,V io‘~ < M C) ‚ I -‚ r4.‚.fl~.CQ C) ~í ~‚ -a,~‘ 1%.) ‚ C,- 1.<.> i,~-‚.<.>.-.<.>.‘.~L &.-.- <.>
1140 1 OOP (4)
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 14.11.2022
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MCP11/22/068028/OD/AND
Spis.zn.: S-MCP11/22/064522/2
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: andrlovam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 21.11.2022
<br>
<br>
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy,oddělení silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a § 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-367159-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 14.11.2022
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci ul.Šalounova,před č.p.2025/7 Praha 4,(kolmo ke komunikaci),spočívající
v odstranění přechodného dopravního značení IP 12 + O1,"vyhrazené parkoviště" se symbolem
zařízení,nebo prostoru pro oso...

Načteno

edesky.cz/d/5804539

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz