« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP 9A7 6803

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1141 2 img Y21163034 0001
Potic~e~~«~ republiky Krai~k‘~ ře L~l~v ro?‘ci~ ii.m e.<.> ‚.~_.‘1~‘ ‚ 4220 7 ~ž I Dne: ‘~ ‘ ~ ‘~‘~‘~ pIk.Mgi XXXX XXXXX I X ~i LULl,vXd.‘í odbow XXXXXX : r kpt ‘n‘.He - a Voříšková 422094 Souhlasné~ o ~ smyslu 423464 ~77 O~*~4~ ~ ~ r~ ~.č.361/2000 Sb.a~25 ocis~.-.~‚ 423465 2369/2 423533 ‘~ 423529 I-I O ‘N ci: ?-) ~014Í 1— ~0l4/20 423534 14147 4~53~74/3 2365~6 2365/18 423517 423516 2~,~15 423511 2365 1 2355/17 2365/4 423512 42353ď ~‘23 74/26 ‚~‚ 24932484 0 4~540 4‘.— 423541 «237427 ‚~.~2494 ‘4: 423~~~ 28 2374/4 2374/29 2374;30 Ci 424079 2570 4099 24098 422023 ---A 424080 O 424081 424078 424077 ĺ 424062 2595 ‘4~]025 ‚~~;‘~ 20 14 f45 422101 422097422024 ~1 O~uI‘~“ 422098 ~?/~2~L (JI ö 58~‘23 4221 ď~9~ 4i45\ 422105 423459 42~?~ O —O ~ O 20 14/4 423466 423467 2485 2485/5 423478 423532 2485/6 423479 2486 4~ ‘‚~48511 1 ~3531 O -‚ ~ 423530 ci: ~‚2014 19 U 1—4 2014/49 423535 \~014/18 17.<.> O ~W4/48 ~3536 4: 2374/2 2490 422125.423~22 ~)369/3 L •~ ‘4: ~ 2491 --- 3035/2 3521 423528 423523 423525 2~&~6/€~6&6~ 2365/15 2~6~ 6 —2 2483 42-353? ~.422124 422123 ‚~2492 423452 U2365ů~‘369/4 ~‚ 79 423508 423513 237415423453 423509 ~‚V% 24~
1141 1 OOP (5)
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 14.11.2022
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MCP11/22/067990/OD/AND
Spis.zn.: S-MCP11/22/064509/2
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: andrlovam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 21.11.2022
<br>
<br>
<br> V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy,oddělení silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ),který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci II.– IV.třídy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy v přenesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a § 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),po
písemném vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie pod č.j.KRPA-367152-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 14.11.2022
<br>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
správním obvodu Praha 11
<br>
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci ul.Jažlovická,č.p.1313/11 Praha 4,(kolmo ke komunikaci),spočívající
v odstranění přechodného dopravního značení IP 12 + O1,"vyhrazené parkoviště" se symbolem
zařízení,nebo prostoru pro osoby ...

Načteno

edesky.cz/d/5804538

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz