« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Rozpočtová opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_405222120113450.pdf
Úřad městské části Praha 4 Odbor linanční spravy Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> Oznámení
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.24/2017 se oznamuje,že rozpočtová opatření,která mění schválený rozpočet na rok 2019:
<br> 0 jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách Úřadu městské části Praha 4 — Praha4 / Úřední deska / Usnesení rady — viz odkaz)
<br> ODKAZ - w w a '.Ufa/M4.c':/'ngr)/11.\'n/3 9-1.? all ( )rsgun [ (do pole „v názvu a obsahu“ stačí napsat „ROZPOČTO VÁ OPATŘENÍ?.je možno nahlédnout do jejich listinné podoby na odboru linanční správy v kanceláři
<br> č.6.16 a to vždy v úředních hodinách — pondělí a středa od 8.00 do 18.00 hodin,čtvrtek od 8.00 do 10.00 hodin) <.>
<br> Rada MČ Praha 4 na svém zasedání ze dne 2.11.2022 schválila rozpočtová opatření pod číslem usnesení 23R-70312022
<br> Měsíc 1 Doklad Částka Popis 10 112 ' + 209 70000 RO,kterým se uvolňují prostředky z roku 2021 za účelem- dokrytí podílu daně z příjmů právnických osob „ hlavní činnost 10 113 + 300 000.00 RO,kterým se do rozpočtu zapojuje dar od společnosti
<br> Rezidence Nusle s.r.o.s určením zajištění Nuselských pivních slavností
<br> 10 114 +- 320 000,00 R(L kterým se uvolňují prostředky z rezervy rady určené na energie do rozpočtu 011051 na dokrytí navýšení nákladů na energie a dále z rezervy rady bez určení na dokrytí výdajů na právní služby spoj ené s VŘ <.>
<br> Úřad městské části Praha 4 Odbor tinanční správy Antala Staška 2059/801),140 46 Praha 4
<br> Rada MC Praha 4 na svém zasedání ze dne 23.11.2022 schválila rozpočtová opatření
<br> pod číslem usnesení INR-3812022
<br> Měsíc Doklad Částka Popis
<br> 11 2104 +1 067 200,00 RO,kterým se do rozpočtu zapojuje dotace ze“ státního rozpočtu MŠMT na EU - Místní akční plán rozvoje vzděláváni 111 P4.Tento plán rozvoje realizuje OŠK
<br> 11 120 130 200,00 R(Ž)„ kterým se do rozpočtu zapojují vratky dotací poskytnutých n'ičstskou částí Praha 4...

Načteno

edesky.cz/d/5804521


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz