« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Návrh rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_405222120113550.pdf
MĚSTSKÁ čÁs'r PRAHA4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 2.zasedání ze dne 30.11.2022 číslo 2NR—40/2022
<br> pvp
<br> k návrhu rozpočtu městske casti Praha 4 na rok 2023
<br> Rada městské části Praha 4 I.konstatuje že
<br> 1.pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1,správní poplatky ve výši 4 715 tis.Kč
<br> 2.závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 4 jsou uvedeny v přílohách č.2a a 2b usnesení.Ostatní přílohy a tinanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů <.>
<br> s o 11 hl a s i l.se zapracováním převodů nevyčerpaných finančních prostředků zroku 2022 do návrhu rozpočtu na rok 2023 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení
<br> 2.s finančními zdroji rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení 3.s návrhem rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2023 a to dle závazných ukazatelů
<br> uvedených vpřílohách č.2a,2b,který je navrhován vobjemu finančních prostředků následovně: '
<br> objem příjmů po konsolidaci ve výši 827 230,5 tis.Kč objem výdajů po konsolidaci ve výši 1 121 917,5 tis.Kč plánovaný schodek ve výši 294 687,0 tis.Kč
<br> který je kryt třídou 8 - financování dle přílohy číslo 2e) tohoto usnesení 5 objemy běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 797 746,9 tis.Kč a kapitálových výdajů ve výši 324 170,6 tis.Kč <.>
<br> Sehodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2022 do roku 2023 dle bodu 11.odst.1.tohoto usnesení
<br> 4.s návrhem rozpočtového výhledu do roku 2028 dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> Strana 1 (celkem 20) usnesení č.2NR—4012022
<br> lll.schvaluje 1.návrh počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy vroce 2023 příspěvkových
<br> organizací Organizace Počet Limit prostředků zaměstnanců na platy Ústav sociálních služeb Prahy 4 122 50 040 tis.Kč Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4 51 22 000 tis.Kč
<br> IV.doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit rozpočet na rok 2023 v předloženém znění
<br> V.1...

Načteno

edesky.cz/d/5804520

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz