« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v obci Bubovice - 67603/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

67603.pdf (1.74 MB)
i jí Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: Spisová znaíka: 30.11.2022 MBE/67603//2022/DOPR-MÍJ 1053/2022/DOPR Vytizuje / telefon: Miláček/311654326 E-mail: doprava4®muberoyiLCz Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 77 odst.l písm.c) zákona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171 a § 172 odst.l zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu OZNAMUJE VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU,že na základě žádostí Obce Bubovice,o stanovení místní úpravy provozu - svislého dopravního značení na místní komunikaci v obci Bubovice vydává ZÁMĚR STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU FORMOU NÁVRHU OPATŘENI OBECNÉ POVAHY Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,na základě žádosti Obce Bubovice,Bubovická 27,267 18'Bubovice,IČ 00233161 o stanovení místní úpravy provozu v obci Bubovice: V úl.K Letišti - na místní komunikaci,z důvodu zamezení vjezdu vozidel na místní komunikaci,a to mimo vozidel dopravní obsluhy,navrhuje stanovení svislé dopravní značky Bl ̂ Zákaz vjezdu všech vozidel"" s dodatkovou tabulkou El 3 „Mmo dopravní obsluhy" - v místě dle grafického vyobrazení - sír.3 tohoto návrhu.Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích,v tomto případě na místní komunikaci v obci Bubovice' stanoví obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření polu;ie,v tomto přepade Policie CR,"Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,dopravního inspektorátu,Tyršova 1635,266 50 Beroun,která se k výše uvedenému návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vyjádřila jako dotčený orgán státní správy a vydala k tomuto stanovení místní úpravy kladné vyjádření pod č.j.:KRPS-251829-2/ČJ-2022-010206.Poučení: Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend seznamuje a vyzývá dotčené osoby^(tedy kohokoTrv'-obecné užívání pozem...

Načteno

edesky.cz/d/5804423

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz