« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, veřejné přístupné účelové komunikaci pod názvem stavby „Dopravní propojení ul. Kamechy a pozemní komunikace“, ulice Kamechy, Brno - 1. prosinec 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 1. 12. 2022   Sňato: 17. 12. 2022
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0463768/2022/6 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0579142/2022/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejné přístupné účelové
<br> komunikaci pod názvem stavby „Dopravní propojení ul.Kamechy a pozemní komunikace“ <,>
<br> ulice Kamechy,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci – veřejné přístupné účelové komunikaci pod názvem stavby
<br> „Dopravní propojení ul.Kamechy a pozemní komunikace“,ulice Kamechy,Brno,formou příslušného
<br> výkresu příloha číslo 1,„OBSAH: MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU“,„NÁZEV PŘÍLOHY: SITUACE
<br> DOPRAVNĚ-INŽENŹRSKÝCH OPATŘENÍ“,„NÁZEV AKCE: DOPRAVNÍ PROPOJENÍ UL <.>
<br> KAMECHY A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE“,„DATUM: 07/2022“,„FORMÁT: 2xA4,„ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> 188/2022“,zpracovaného společností DoZBos s.r.o <.>,IČO: 29372381,se sídlem XXXXXXX XXXXXX
<br> XXXX/XX,XXX XX Boskovice,s dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu - Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát
<br> Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,s vydáním jeho
<br> stano...
příloha
BRNO - BYSTRC,UL.KAMECHY
<br> IP10a
<br> Ú
Č
<br> EL
O
<br> VÁ
K
<br> O
M
<br> U
N
<br> IK
AC
<br> E
N
<br> N
19
<br> 06
p
<br> ar
ce
<br> l.č
<.> 2
<br> 35
8/
<br> 3
Ú
<br> Č
EL
<br> O
VÁ
<br> K
O
<br> M
U
<br> N
IK
<br> AC
E
<br> N
EZ
<br> PE
VN
<br> ĚN
Á
<br> pa
rc
<br> el
<.> č
<br>.2
33
<br> 4/
1
<br> P4
<br> B1 E1
3
<br> MA
JIT
<br> EL
Ů
<br> VO
ZID
<br> EL
MIM
<br> O
<br> GA
RÁ
<br> ŽÍ
<br> B1
<br> P4
<br> B32
<br> ZAKÁZÁN
PRŮJEZD
<br> ÚČELOVÝ PŘÍJEZD
<br> GARÁŽE
<br> U
L <.>
<br> K
AM
<br> EC
H
<br> Y
<br> BETONOVÝ OBRUBNÍK - NÁJEZDOVÝ
<br> P4
<br> ODVODŇOVACÍ ŽLAB S ROŠTEM
V BETONOVÉM PODLOŽÍ
<br> pa
rc
<br> el
<.> č
<br>.2
35
<br> 8/
4
<br> 2241/2
<br> 2242
<br> 2245
<br> 2244
<br> 2249
<br> 22512252/1
<br> 2265/2
<br> 2260
<br> 2256
<br> 2241/1
<br> 22542259/1
<br> 2334/1
<br> 2358/4
<br> 2358/1
<br> 2356/1
<br> 2357
<br> 2480/1472480/3
<br> 2480/82
<br> 7857/15 7856/3
8
<br> 2356/32480/150
<br> 2480/158
<br> 2480/155
<br> 2358/4
<br> 2281
<br> 2252/2
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> vo
<br> 21
3
<br> SLOUP
<br> CES
TA
<br> CHO
DNÍ
<br> K
<br> STÁVAJÍCÍ ZÍDKA
<br> STÁV
AJÍC
<br> Í ZÍD
KA
<br> 328,48
<br> 2254
<br> 2252/1
<br> 2248
<br> 2250
<br> 2256
<br> 2358/4
<br> 2334
/1
<br> 235
8/3
<br> LEGENDA SÍTÍ
<br> vo vo
<br> 327,80
<br> J2
<br> RO
DIN
<br> NÝD
OP
<br> RA
VN
<br> Í
<br> DŮ
M
<br> PR
OP
<br> OJ
EN
<br> Í
<br> J1
<br> J2
<br> 2
<br> LEGENDA
<br> J1
<br> VB1
<br> VB2
<br> PŮVODNÍ POZICE LAMPY
<br> POSUNUTÁ POZICE LAMPY
<br> PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT POZICE
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (IS) A VYTYČIT NOVOU KOMUNIK <.>
VÝKOP V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH IS PROVÁDĚT RUČNĚ
<br> 2334/1
<br> 2358/4
<br> 2358/3
<br> 2358/1
<br> 2357
<br> 2356/3
<br> 2480/150
<br> SLOUP
<br> 330,1
4
<br> 330,0
8
<br> 330,3
1
<br> 330,08
<br> 329,93
<br> 329,98
<br> 329,93
<br> 330,67
<br> 330,63
<br> 331,72
<br> 332,59
<br> 330,05
<br> 330,48
<br> 330,14
<br> 330,08
<br> 330...

Načteno

edesky.cz/d/5804002

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz