« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 1. 12. 2022.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 1. 12. 2022
1
<br>
<br> Jihočeský kraj - Krajský úřad
<br> V Českých Budějovicích dne 1.12.2022
<br>
<br> Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 1.12.2022
<br>
<br>
Důvod zveřejnění: zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,§ 16 odst.5
<br>
<br> Obsah: 1.Schvalovací řízení
2.Důvodová zpráva
<br>
<br>
<br>
1.SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ
<br> Rada Jihočeského kraje,na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č.410/2021/ZK-13
ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022,schválila na jednání dne 1.12.2022 v rámci
rozpočtových změn 26/22 usnesením č.1271/2022/RK-55 rozpočtová opatření č.330/R – 334/R <.>
<br>
<br> 2.VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
<br> Rozpočtové opatření č.330/R
<br> § položka UZ ORJ ORG částka v Kč
<br> 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 92 741 101031 1 374 890,72
<br> 3742 5169 Nákup ostatních služeb 751 1 374 890,72
<br>
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví navrhuje navýšení rozpočtu roku 2022 o částku
1 374 890,72 Kč.Jedná se o příjem části finančních prostředků poskytnutých v roce 2020 městu Hluboká
nad Vltavou na akci Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě XXXXX XXXXX <.>
Prostředky budou využity k zajištění péče o chráněné části přírody na asanační zásahy (prvozásahy)
ve vybraných evropsky významných lokalitách v kompetenci Jihočeského kraje.Bez dopadu do salda <.>
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.331/R
<br> § položka UZ ORJ ORG částka v Kč
<br> 3429 6322 Investiční transfery spolkům 92 753 -2 000 000,00
<br> 3742 6121 Stavby 751 9123032000000 2 000 000,00
<br>
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví navrhuje přesun prostředků z nerealizované individuální
podpory na výstavbu Komunitního chovatelského centra Záhoří na zajištění přípravy a architektonické
soutěže k akci "Zpřístupnění starého důlního díla a přírodní památky Orty".Bez dopadu do salda <.>
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.332/R
<br> § položka UZ ORJ ORG č...

Načteno

edesky.cz/d/5803824


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz