« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Oznámení o ukončení činnosti - zubní technik Jarmila Šimonová, MUCH 118500/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ukončení činnosti - zubní technik Jarmila Šimonová, MUCH 118500/2022
MĚST[) CHEB (i) Poč.I
M~ST.K'\' ·r ") H 'B Á ·--
DOSL O 2 8.11.2022
<br> poč.pf Jpoč.l
<br> X
č.j.llkl.zn <.>
<br> MUCH
<br> V Karlových Varech dne 25.11.2022
<br> OZNÁMENÍ
<br> V souladu s ust.§59 odst.1 zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách <,>
Vám jakožto poskytovatel zdravotních služeb,oznamuji ukončení činnosti
a to ke dni 31.12.2022 <.>
<br> V souladu s ust.§59 odst.1 zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách <,>
si Vás dovoluji požádat o zveřejnění této informace na úřední desce tak <,>
jak je uvedeno ve výše uvedeném ustanovení zákona <.>
<br> Děkuji
<br>.<.>.t.<.> :.t.?:' _'é';.t(:.':'!-./
podpis
<br> Jméno,příjmení a titul či název PO: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Forma,obor a druh zdravotní péče: zubní technik
<br> Adresa místa poskytování zdravotních služeb:
<br> Cheb,Hradební 2047/22,PSČ 356 02
<br> IČO: 699 76 759
<br>
<br> Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
poradovým císlem 153503022-222843-221128155527,skládající se z 1 stran,se doslovně shoduje s
obsahem vstupu <.>
<br> Vstup bez viditelného prvku <.>
<br> Jméno a příjmení osoby,která konverzi provedla: XXXXX XXXXXX
<br> Vystavil: Město Cheb
Pracoviště: Město Cheb
V Chebu dne 28.11.2022
<br> 153503022-222843-221128155527

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz