« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Směrnice č. 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice 2-2022.pdf
Tu * <,>
<br> _ iš <.>
<br>,_ " m w-lf' Z\LJl
<br> 2:50!
<br> m;! v Ríčanech In:“ - "Myši/Cu dfťťÁ'JJVýchprá-p
<br> “ '.iš'lmšsti-zSJMO
<br> _ MĚSTO ŘÍČANY _ „_ Městský úřad v Říčanech i Masarykovo náměstí53/4O % 251 01 Ří“aoy ?““- '.“ tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 i email: podatelne©ricanycz i nav-x;.ocasy,-mz
<br> KRYCÍ LIST SMĚRNICE MĚSTA
<br> SMĚRNICE MĚSTA ŘÍČANY č.2/2022
<br>,kterou se stanoví postup pro převzetí vodohospodářského majetku vybudovaného bez uzavřeni smluv dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany od soukromých vlastníků
<br> do majetku města
<br> Ve zněnísměrnic: Platnost poslední změny od: Účinnost poslední změny od:
<br> Úplné zněnísměrnice města [%
<br> Č.ev.: Č.j.: Počet stejnopisů:
<br> 398362/2022 367512/2022/—MURI/OSM/1820
<br> Hlavnígarant směrnice:
<br> Členové garančního týmu: První člen:
<br> Druhý člen:
<br> Datum platnosti směrnice: Datum účinnosti směrnice: Směrnici vydává:
<br> Vydání směrnice schvaluje: Čislo usnesení orgánu obce:
<br> odbor správy majetku
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,vedeouciodboru správy majetku Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,vedoucí oddělení majetkových práv XXXXXX XXXXXXX,vedoucí oddělení technické správy
<br> XX.XX.2022 011122022
<br> starosta města Říčany
<br> Zastupitelstvo města Říčany
<br> Ruší směrnici města:
<br> Rušísměrnici města:
<br> Ruší směrnici města:
<br> č 1-- č 1.<.> & /--
<br> Přílohy:
<br> Č.BV.: 398362/2022 Říčany
<br> Směrnice města
<br> Legislativa: zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších právních předpisů zákon č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších právních předpisů zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění ve znění pozdějších
<br> právních předpisů
<br> Č.ev.:398362/2022 _ _ Směrnice města Říčany
<br> SMĚRNICE MĚSTA ŘÍČANY č.2 /2022
<br>,kterou se stanoví postup pro převzetí vodohospodářskěho majetku vybudovaného bez uzavření smluv dle Zásad pro výstavbu ve městě Říčany od soukromých vlastníků do m...

Načteno

edesky.cz/d/5803704

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz