Město Říčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://ricany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

Datová schránka: skjbfwd
E-mail: e-podatelna@ricany.cz, podatelna@ricany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2023 Pronájem bytu číslo 18, dispozice 1 + kk, Komenského náměstí 1910, Říčany
17. 03. 2023 Pronájem bytu číslo 1, dispozice 1 + 1, Lázeňská 10, Říčany
17. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky vody 17.03.2023 od 08.05 do 15.00 hod - Říčany, Arbesova, Březinova,...
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Blokové čištění 2023
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Blokové čištění 2023
16. 03. 2023 Výběrové řízení - Referent registru vozidel - hromadná podání
16. 03. 2023 DZ k.ú. Říčany - odpověď
15. 03. 2023 Pronájem bytu číslo 17, dispozice 1 + kk, Masarykovo náměstí 35, Říčany
15. 03. 2023 DIO Říčany u2013 chodníky Říčanská II. etapa (úsek 3) - odpověď
15. 03. 2023 VV o VP Změna č. 1 ÚP Struhařov
15. 03. 2023 Státní veterinární správa - ptačí chřipka - změna vymezení uzavřeného pásma - Benice
15. 03. 2023 Výsledky dotačního řízení v programu Akce 2023
14. 03. 2023 58906-2023 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - paní Pavla Špačková
14. 03. 2023 OŽP - Veřejná vyhláška o oznámení o chybném vyznačení nabytí právní moci
13. 03. 2023 Zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Petříkov
13. 03. 2023 Hl.m.Praha -Oznámení o spol.jednání o návrzích změn vlny 11 a vyhodnocení vlivů na udrž.rozvoj území
13. 03. 2023 Hl.m.Praha -Oznámení o spol.jednání o návrzích změn vlny 12 a vyhodnocení vlivů na udrž.rozvoj území
13. 03. 2023 Oznámení o uzavření pracoviště CzechPoint na Komenského náměstí
10. 03. 2023 Pronájem bytu číslo 1, dispozice 1 + 1, Masarykovo náměstí 12, Říčany
10. 03. 2023 Pronájem bytu číslo 3, dispozice 2 + 1, Masarykovo náměstí 35, Říčany
10. 03. 2023 Záměr-Sportoviště pro období 09/2023 do 06/2024
10. 03. 2023 56592-2023 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - pan Josef Dvořák
10. 03. 2023 45196-2023 Oznámení o pokračování řízení, nové podklady, pozvání k veřej.jednání-studna, kú Všestary
09. 03. 2023 Pronájem bytu číslo 1, Nádražní 219, dispozice 3 + 1, Nádražní 219, Říčany
09. 03. 2023 Pronájem bytu číslo 42, dispozice 2 + 1, Komenského náměstí 1850, Říčany
09. 03. 2023 Pronájem nouzového ubytování, Sokolská, Říčany
09. 03. 2023 DZ Na Vysoké k.ú. Říčany - odpověď
09. 03. 2023 Výběrové řízení Referent registru vozidel a řidičů - agenda registru řidičů
09. 03. 2023 55622-2023 Sdělení o souhlasu - Vrty pro využití energetického potenciálu - Říčany, p.č. 1403-7
09. 03. 2023 6584-2023 Rozhodnutí - SP - Rekonstrukce stávajících pozemních komunikací v Kostelci n Č.L.
08. 03. 2023 Městský soud v Praze - Usnesení o návrhu na zrušení konkurzu - Bytové družstvo Kavčí skála Říčany
08. 03. 2023 53680-2023 Rozhodnutí - vydání povolení k nakládání s vodami - vrt. studna, kú Říčany, parc.č. 929-6
07. 03. 2023 Zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku parc.č. 1749/55 v k.ú. Říčany u Prahy
07. 03. 2023 DZ Stříbrná Skalice, U Jabloně - odpověď
07. 03. 2023 DZ Revitalizace koryta Říčanského potoka u2013 Olšany - odpověď
07. 03. 2023 53435-2023 Oznámení o zahájení řízení - Kanalizační řád stokové sítě Velké Popovice - Řepčice
06. 03. 2023 DZ Srbín,uzav
06. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Blokové čištění 2023
06. 03. 2023 Dražba dobrovolná - č.j. 213 EXD 47-2023-1 - pozemky v k.ú. Kaliště u Ondřejova
06. 03. 2023 47229-2023 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru -Nový chodník podél ulice Košumberk, Dobřejovice
03. 03. 2023 Záměr bankomat Komenského nám. 1619/2
03. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky vody 3.3.2023 od 9.00 do 13.00 hod - Říčany, 17.listopadu, Březinova...
03. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 20.3.2023 od 8.00 do 12.00 hod - Říčany, Roklanská ,V Kolonii
03. 03. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - č..." již není dostupný.
03. 03. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - č..." již není dostupný.
03. 03. 2023 Dokument "45129-2023 Rozhodnutí..." již není dostupný.
02. 03. 2023 49047-2023 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Rekonstrukce RD, Říčany č.p. 1901, Táborská 70
02. 03. 2023 Dokument "48319-2023 Doručení V..." již není dostupný.
02. 03. 2023 Dokument "48378-2023 Doručení v..." již není dostupný.
02. 03. 2023 OOP - SEDOZ - Vaníček - Kostelní

XML