« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 357787-2022 Oznámení zahájení řízení o schválení kanaliz.řádu - Mirošovice, lokalita Na Vrchách....

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

357787-2022-Oznameni-zahajeni-rizeni-o-schvaleni-kanaliz-radu-Mirosovice-lokalita-Na-Vrchach-lokalita-Karlin-COV-Mirosovice.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 17.10.2022
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-325612/2022-Ra
<br> 357787/2022-MURI/OVÚ/00018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> olga.rathouska@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 30.11.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Obec Mirošovice,IČO 00240460,Na Ohradě č.p.190,Mirošovice,251 66 Senohraby <,>
<br> kterého zastupuje Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o <.>,IČO 47535865,Černoleská č.p <.>
<br> 1600,256 01 Benešov u Prahy
<br> (dále jen "žadatel ") dne 17.10.2022 podal žádost
<br>
<br> o schválení kanalizačního řádu splaškové stokové sítě ve vlastnictví Obce Mirošovice <,>
<br> v Obci Mirošovice <,>
<br> lokalita „Na vrchách“,lokalita „Karlín“,ČOV Mirošovice
<br>
<br> dle §14 odst.3 zákona č.274/2001Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
<br> některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o
<br> vodovodech a kanalizacích“) <.>
<br>
<br> Městský úřad v Říčanech,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako orgán veřejné správy na
<br> úseku vodovodů a kanalizací věcně příslušný ve smyslu ustanovení § 25 odst.b),§ 27 odst.2c) zákona
<br> č.274/2001Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů ( dále XXX XXXXX o vodovodech a kanalizacích ) a jako místně příslušný správní
<br> orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů ( správní řád),oznamuje podle § 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.(„správní řád“) zahájení
<br> řízení o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu.Účastníci řízení mohou uplatnit
<br> své námitky,popří...

Načteno

edesky.cz/d/5803703

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz