« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Nařízení 31/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení 31/22
:.<.> : - SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPiSÚ :::.<.> : :: MINISTERSTVO VNITRA * územních samosprávných celků 3:22:32 ČESKÉ REPUBLIKY = anékterých správních úřadů
<br> ooooooooo.<.> <.>
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4
<br> Číslo datově zp révy zveřejnění: 1108781478
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s 5 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Vkladatel: Statutární město Brno (ID DS: a7kbrrn,IČO: 44992785)
<br> Druh právního předpisu: Nařízení
<br> Číslo právního předpisu: 31/2022
<br> Název právního předpisu: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019.kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít !: stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.ve znění pozdějších nařízení
<br> Datum vydání právního předpisu: 23.11.2022
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích - 5 23 odst.1
<br> Oblast právní úpravy: pozemní komunikace - zpoplatnění stání a odstavení
<br> Účinnost právního předpisu: 10.12.2022
<br> Právní předpis.kterýje rušen nebo měněn: 9/2019: kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna.ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou \: souladu :; cenovými předpisy
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 25.11.2022 09:55
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
<br> Strana 1

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz