« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Záměr - MMB/0572403/2022/Vich

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - MMB/0572403/2022/Vich
č.j.MMB/0572403/2022/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit= darovat= pronaimout,progachtovat nebo můičit hmotnou nemovitou věc nebo grávo stavby anebo je přenechat jako m' rosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k gozemkn ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec ],z.č.12812000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Předmět pronájmu: část pozemku p.č.353/1,k.ú.Město Brno,ostatní plocha,zeleň o výměře 170 m2 Účel pronájmu: zřízení restaurační zahrádky Doba nájmu: od 1.l.2023 na dobu neurčitou Podminky pronájmu:.dodržování pravidel stanovených správcem pozemku Veřejnou zeleni města Brna,„ příspěvkovou organizací \.dodržování aktuálních Pravidel pro posuzování restauračních zahrádek v Městské památkové rezervaci Brno z hlediska státní památkové péče :> 5.W „a_i *
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu Vám posiovna Ing.Veronika Vomočilová.Odbor živo-mího prasn=edí ALMS,Kounicova 67,601 67 Brno,tel.: 542174156,o-matlr wnnmíhnw.vorm:íkměibmox.: J
<br> 2.prodej pozemku p.č.757 zahrada o výměře 817 m2 v k.ú.Černovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu :" frtapové podklodv k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová.Majetkový odbor Mogixnotn města Brno,Malinovského nám.3,601 67 Brno.dv.252.tel.542173097.e—maii: rroarova.marcela/:Dbrnoz'z
<br> č.j.MMB/0572403/2022/Vich
<br> 3.prodej části pozemku p.č.1262/2250 ostatní plocha,zeleň o výměře 9 tu1 v k.ú.Soběšice
<br> YÝKAZ DOSAĚ'AD'NÍHU A NOVÉHO STAVU ÚDAIÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Daun-adu! stav Nový stav nm “," M mm mh: Ymi-vw % Formia-i » nexum cvičenec |:!inth Umet-|| Wmčt—cwndr nad" merim: "“s s ' m ono-Hmm “:“an pain-u.<.> „mm 4 v Cupu—n - mom!,a.- ogn- 1— 5,m.„mam-u _ ur! Int-d: mm: mm VM "* „',M „,<.> —,“: h i _,& maf-zam : :“ ns “$$ nwm- 1 ! na m" : memu mim !.: w ' WW mmm ? 9 - WL“ : XXX neem Š ».i XX.i & ts * <.>,<.> mmm-1 GEOMETRÍCKY PLAN Pr" 'W'PWJ :: ““M““ |———| roz...

Načteno

edesky.cz/d/5803076

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz