« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Aukční vyhláška č. EAS/OPR/011/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška č. EAS/OPR/011/2022
751 OIOPR/2022-OPRM Čj.: UZSVM/OPR/7080/2022-OPRM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.EAS/OPRIO1112022
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.12.2022 v 10:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 21.12.2022 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Přerov,Bajákova 831/16,750 02 Přerov
<br> Kontaktní osobou je Bc.Věra Rohová,DiS <.>,tel.581 250 641 <,>
<br> e-mail: vera.rohova©uzsvm.cz
<br> ".Podmínky účasti v elektronické aukcí
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 70.000,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-912776110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 19.12.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý Uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sděli...

Načteno

edesky.cz/d/5802982

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz