« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení RM 3 ze dne 28.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 3 ze dne 28.11.2022
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Rada města
<br>
schválila na své 3.schůzi 28.11.2022 následující
<br>
usnesení
<br>
Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s platnou
legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR) <.>
Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br>
<br> 31/2022 – RM 3
<br> Program schůze RM
<br> RM po projednání schválila program schůze RM <.>
<br>
<br>
32/2022 – RM 3
<br> Ověřovatelé zápisu schůze RM
<br> RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX <.>
<br>
<br>
<br> XX/XXXX – RM 3
<br> Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM
<br> RM po projednání:
1.bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy
2.vypouští ze sledování tato svá usnesení:
<br>
1890/2022-RM 61,2016/2022-RM 65,2017/2022-RM 65,2025/2022-RM 66 <,>
2026/2022-RM 66,2043/2022-RM 66,5/2022-RM 2,6/2022-RM 2 <,>
7/2022-RM 2,8/2022-RM 2,9/2022-RM 2,10/2022-RM 2 <,>
11/2022-RM 2,12/2022-RM 2,13/2022-RM 2,14/2022-RM 2 <,>
16/2022-RM 2,19/2022-RM 2,26/2022-RM 2,30/2022-RM 2 <.>
<br>
<br> 2
<br> 34/2022 – RM 3
<br> Volba dalších členů kontrolního výboru a finančního výboru
<br> RM po projednání doporučuje ZM na základě ust.§ 84 odst.2 písm.l) zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,zvolit za další členy:
<br>
a) kontrolního výboru:
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
XXXXXXXXX XXXXXXX <,>
<br> Ing.Miroslava Mikláše <,>
Bc.Václava Kociána,DiS.<,>
MUDr.Mgr.Lenku Stejskalovou a
<br> Ing.et.Ing.Jana Horalíka,Ph.D <.>
<br>
b) fi...

Načteno

edesky.cz/d/5802981

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz