« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15
VE STEJNÉ LHŮTĚ ý 4 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 XXXXXX XXXXXXX STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI SVOLÁVÁM X.zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15,které se koná ve středu 14.12.2022 od 15:00 hodin v Kulturním centru Varta,Boloňská 310,Praha 10 - Horní Měcholupy Návrh programu: 1.Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2022 Rada MČ Praha 15 2.Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k30.9.2022 RadaMČ Praha 15 Rada MČ Praha 153.Rozpočtová opatření Rada MČ Praha 1 54.Rozpočtové provizorium na rok 2023 5.Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 RadaMČ Praha 15 Rada MČ Praha 1 56.K návrhu na uzavření „Dohody o narovnání vzájemných vztahů“ ve věci vyúčtování služeb za rok 2019 Horolezeckému klubu Hostivař z.s.Rada MČ Praha 157.Poskytnutí peněžitého plnění formou daru členům komisí Rady MČ Praha 15 8.Interpelace (dotazy,náměty a podněty) členů zastupitelstva 9.Interpelace občanů MČ Praha 15 (I.část: 16:00 - 16:30 h) XXXXXX XXXXXXX,v.r.Materiály a program budou pro členy zastupitelstva připravené na úložišti materiálů od středy 7.12.2022 od 14:00 h.Poznámka: Tato pozvánka slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele člena Zastupitelstva MČ Praha 15 V Praze dne 30.11.2022 Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420 281 003 516,fax: +420 274 864 756 e-mail: Milan.Wenzl@prahal5.cz

Načteno

edesky.cz/d/5802938

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz