« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Aukční vyhláška na prodej nemovité věci v k.ú. Plzeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukcni_vyhlaska_-_k.u._Lobzy.pdf 536,99 kB
hil III II~~IIII~~1 Ih I~ I hl UI UI H
42167/P/2022-HMSO
Čj.: UZSVM/P/30452/2022-HMSO
<br> AUKČNĺ VYHLÁŠKA
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak <.>
Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 17.1.2023v 10,00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 18.1.2023v 10,00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Hospodaření s majetkem státu
ÚP Plzeň
Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX; e-mail: Alena.Krestanova~uzsvm.cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“)ve smyslu čI.5 odst 2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 300.000,- Kč.Kauci lze
složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2472831110710tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 16.1.2023.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se
k elektronické aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastnik aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než
bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz