« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul Žižkova, v k. ú. Zdice - 78928/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

78928.pdf (2.74 MB)
iií Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: 30.11.2022 Číslo jednací; MBE/78928/2022/DOPR- OIM Spisová značka: 00059/2022/DOPR/145 Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti od PO REVIS spol.s.r.o.se sídlem Výpadová 317/19,153 00 Praha 5,IC: 41190114 zastoupena PO ADSUM spol s.r.o <.>,se sídlem Lidická 7,273 51 Unhošť,IC: 45144991 ze dne 29.11.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-292802-2/ČJ-2022-010206.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEIVINÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu provedení opravy na plynovodním řadu při odstranění havárie plynovodu (výkop v jízdním pruhu/zábor) podél silnice č.11/236,úl.Zižkova.Rozměr záboru je cca 10 mx2,5 m as touto stavbou spojených dopravních opatření na silnici č.11/236 v k.ú.Zdice - v úseku dle grafického vyobrazení (str.4).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření - schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str.4) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.11/236,úl.Zižkova v k.ú.Zdice Termín: od 29.11.2022 do 06.12.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím...

Načteno

edesky.cz/d/5802868

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz