« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení mezi obcemi Loděnice a Lužce - 79384/22/DOR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

79384.pdf (2.22 MB)
iií Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: 30.11.2022 Číslo jednací: MBE/79384/2022/DOPR- VaM Spisová značka: 01052/2022/DOPR/4 Vyřizuje / telefon: Mgr.Martina Vacinová/ 311654324 E-mail: doprava10@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENI OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti společnosti Českomoravský cement,a.s <.>,Mokrá 359,664 04 Mokrá - Horákov,IC: 26209578,závod Radotín,K Cementárně 1261/25,153 02 Praha 16 - Radotín a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-253110-1/ČJ-2022-010206 stanovuje podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu provádění trhacích prací na lomu Branžovy v dobývacím prostoru Loděnice - krátkodobé uzavírky na silnici lil/11612 v úseku podél lomu Branže vy mezi obcemi Loděnice a Lužce - dle situace v mapce dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO).Dopravní značení bude upraveno dle schéma DIO,které je součástí tohoto stanovení a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích).Při krátkodobých uzavírkách bude provoz řízen v souladu s ustanovením § 79 „Zastavování vozidel" zákona o silničním provozu.Komunikace: silnice II1/11612 Termín: l.1.2023 -31.12.2023 /bude se jednat o krátkodobé uzavírky silnice,2x měsíčně na dobu max.20minut/ Podmínky realizace: - Trvalé dopravní značení,které je v rozporu s...

Načteno

edesky.cz/d/5802867

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz