« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Rozpis rozpočtu města Beroun pro rok 2023 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpis rozpočtu města Beroun pro rok 2023 - návrh
Město Beroun
<br> Příloha: Rozpis návrhu rozpočtu města Beroun pro rok 2023
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> položka rozpis
<br> P Ř Í J M Y 2023
<br> Daňové příjmy: 388 000
<br> 1111 DPFO ze závislé činnosti 65 000
<br> 1112 DPFO OSVČ 5 000
<br> 1113 DPFO zvláštní sazba (srážková) 13 000
<br> 1121 DPPO 85 000
<br> 1211 DPH 215 000
<br> 1122 Daň z příjmu PO za město Beroun za rok 2021 5 000
<br> Daně a poplatky z vybraných činností a služeb: 62 899
<br> 1334 Poplatky a odvody v oblasti živ.prostředí - odnětí ZPF 7
<br> 1341 Místní poplatky z vybranných činností a služeb - ze psů 560
<br> 1343 Místní poplatky z vybranných činn.a služeb - užívání veřejného prostranství 870
<br> 1345 Místní poplatky z vybranných činností a služeb - z pobytu 700
<br> 1340 Místní poplatky z vybranných činností a služeb - komunální odpad 20 500
<br> 1353 Ost.odvody z vybrann.činn.a služeb - popl.za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 800
<br> 1361 Správní poplatky 13 162
<br> 1381,1385 Daň z hazardních her 26 300
<br> Majetkové daně: 12 500
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 12 500
<br> CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 463 399
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti: 17 675
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ostatní- zálohy na služby (nebytové prostory),z bike boxů,cyklověže 1 225
<br> 2111 Příjmy z postytování služeb a výrobků - z parkovného 13 000
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - z tržiště 1 000
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 250
<br> 2111 Příjmy od VaK Beroun,a.s.na plavecký výcvik MŠ a ZŠ 100
<br> 2111 Píjmy z postytování služeb a výrobků - příspěvek na ubytování uprchlíků 2 100
<br> 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 359
<br> 2122 Odvody PO - odpisy školství 359
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 5 969
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 283
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - z bytů 872
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí - nebyt.prostor 1 491
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5802865

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz